0:00
0:00

поглавље 3

Šta je dakle bolji Jevrejin od drugih ljudi? Ili šta pomaže obrezanje?
2 Mnogo svakojako; prvo što su im poverene reči Božije.
3 A što neki ne verovaše, šta je za to? Eda će njihovo neverstvo veru Božiju ukinuti?
4 Bože sačuvaj! Nego Bog neka bude istinit, a čovek svaki laža, kao što stoji napisano: Da se opravdaš u svojim rečima, i da pobediš kad ti stanu suditi.
5 Ako li nepravda naša Božiju pravdu podiže, šta ćemo reći? Eda li je Bog nepravedan kad se srdi? Po čoveku govorim:
6 Bože sačuvaj! Jer kako bi mogao Bog suditi svetu?
7 Jer ako istina Božija u mojoj laži veća postane na slavu Njegovu, zašto još i ja kao grešnik da budem osudjen?
8 Zašto, dakle (kao što viču na nas, i kao što kažu neki da mi govorimo) da ne činimo zla da dodje dobro? Njima će sud biti pravedan.
9 Šta dakle? Jesmo li bolji od njih? Nipošto! Jer gore dokazasmo da su i Jevreji i Grci svi pod grehom,
10 Kao što stoji napisano: Ni jednog nema pravednog;
11 Ni jednog nema razumnog, i ni jednog koji traži Boga;
12 Svi se ukloniše i zajedno nevaljali postaše: nema ga koji čini dobro, nema ni jednog ciglog.
13 Njihovo je grlo grob otvoren, jezicima svojim varaju, i jed je aspidin pod usnama njihovim.
14 Njihova su usta puna kletve i gorčine.
15 Njihove su noge brze da prolivaju krv.
16 Na putevima je njihovim raskopavanje i nevolja;
17 I put mirni ne poznaše.
18 Nema straha Božijeg pred očima njihovim.
19 A znamo da ono što zakon govori, govori onima koji su u zakonu, da se svaka usta zatisnu, i sav svet da bude kriv Bogu;
20 Jer se delima zakona ni jedno telo neće opravdati pred Njim; jer kroz zakon dolazi poznanje greha.
21 A sad se bez zakona javi pravda Božija, posvedočena od zakona i od proroka;
22 A pravda Božija verom Isusa Hrista u sve i na sve koji veruju; jer nema razlike.
23 Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju,
24 I opravdaće se za badava blagodaću Njegovom, otkupom Isusa Hrista.
25 Kog postavi Bog očišćenje verom u krvi Njegovoj da pokaže svoju pravdu oproštenjem predjašnjih greha;
26 U podnošenju Božijem, da pokaže pravdu svoju u sadašnje vreme da je On pravedan i da pravda onog koji je od vere Isusove.
27 Gde je, dakle, hvala? Prodje. Kakvim zakonom? Je li zakonom dela? Ne, nego zakonom vere.
28 Mislimo dakle da će se čovek opravdati verom bez dela zakona.
29 Ili je samo jevrejski Bog, a ne i neznabožački? Da, i neznabožački.
30 Jer je Jedan Bog koji će opravdati obrezanje iz vere i neobrezanje verom.
31 Kvarimo li dakle zakon verom? Bože sačuvaj! Nego ga još utvrdjujemo.