0:00
0:00

поглавље 3

O nerazumni Galati! Ko vas je opčinio da se ne pokoravate istini? Vi, kojima pred očima beše napisan Isus Hristos, a sad se medju vama razape.
2 Ovo jedno hoću od vas da doznam, ili Duha primiste kroz dela zakona ili kroz čuvenje vere?
3 Tako li ste nerazumni? Počevši Duhom, sad telom svršujete?
4 Tako li uzalud postradaste? Kad bi bilo samo uzalud!
5 Koji vam dakle daje Duha i čini čudesa medju vama, čini li delima zakona ili čuvenjem vere?
6 Kao što Avraam verova Bogu, i primi mu se u pravdu.
7 Poznajte dakle da su oni sinovi Avraamovi koji su od vere.
8 A pismo videvši unapred da Bog verom neznabošce pravda, napred objavi Avraamu: U tebi će se blagosloviti svi neznabošci.
9 Tako koji su od vere, blagosloviće se s vernim Avraamom.
10 Jer koji su god od dela zakona pod kletvom su, jer je pisano: Proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da čini.
11 A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je: jer pravednik od vere živeće.
12 A zakon nije od vere; nego čovek koji to tvori živeće u tome.
13 Hristos je nas iskupio od kletve zakonske postavši za nas kletva, jer je pisano: Proklet svaki koji visi na drvetu:
14 Da medju neznabošcima bude blagoslov Avramov u Hristu Isusu, da obećanje Duha primimo kroz veru.
15 Braćo, po čoveku govorim, niko čovečiji potvrdjen zavet ne odbacuje niti mu šta domeće.
16 A Avraamu i semenu njegovom rečena biše obećanja. A ne veli: i semenima, kao za mnoga, nego kao za jedno: i semenu tvom, koje je Hristos.
17 Ovo pak velim: zavet, koji je od Boga potvrdjen za Hrista, ne odbacuje zakon, koji je postao posle četiri stotine i trideset godina, da ukine obećanje.
18 Jer ako je nasledstvo od zakona, onda već nije od obećanja, a Avraamu obećanjem darova Bog.
19 Šta će dakle zakon? Radi greha dodade se dokle dodje seme koje mu se obeća, i postavili su ga andjeli rukom posrednika.
20 Ali posrednik nije jednog; a Bog je jedan.
21 Eda li je dakle zakon protivan obećanjima Božjim? Bože sačuvaj! Jer da je dan zakon koji može oživeti, zaista bi od zakona bila pravda.
22 Ali pismo zatvori sve pod greh, da se obećanje dade kroz veru Isusa Hrista onima koji veruju.
23 A pre dolaska vere bismo pod zakonom čuvani i zatvoreni za veru koja se htela pokazati.
24 Tako nam zakon bi čuvar do Hrista, da se verom opravdamo.
25 A kad dodje vera, već nismo pod čuvarom.
26 Jer ste vi svi sinovi Božji verom Hrista Isusa;
27 Jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste.
28 Nema tu Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškog roda ni ženskog; jer ste vi svi jedno u Hristu Isusu.
29 A kad ste vi Hristovi, onda ste seme Avraamovo, i po obećanju naslednici.