0:00
0:00

поглавље 4

Ali velim: dok je naslednik mlad ništa nije bolji od roba, ako i jeste gospodar od svega;
2 Nego je pod zapovednicima i čuvarima sve do roka očevog.
3 Tako i mi kad bejasmo mladi, bejasmo pod stihijama sveta zarobljeni;
4 A kad se navrši vreme, posla Bog Sina svog Jedinorodnog, koji je rodjen od žene i pokoren zakonu,
5 Da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo posinaštvo.
6 I budući da ste sinovi, posla Bog Duha Sina svog u srca vaša, koji viče: Ava Oče!
7 Tako već nisi rob, nego sin; a ako si sin, i naslednik si Božji kroz Isusa Hrista.
8 Ali tada ne znajući Boga, služiste onima koji po sebi nisu bogovi.
9 A sad poznavši Boga, i još poznati bivši od Boga, kako se vraćate opet na slabe i rdjave stihije, kojima opet iznova hoćete da služite?
10 Gledate na dane i mesece, i vremena i godine.
11 Bojim se za vas da se ne budem uzalud trudio oko vas.
12 Budite kao ja što sam; jer sam ja ko vi što ste. Braćo! Molim vas, ništa mi ne učiniste nažao.
13 A znate da vam u slabosti tela najpre propovedih jevandjelje;
14 I napasti moje, koja beše telu mom, ne prezreste, ni popljuvaste, nego me primiste kao andjela Božjeg, kao Hrista Isusa.
15 Kakvo beše onda vaše blaženstvo? Jer vam svedočim da biste, kad bi moguće bilo, izvadili oči svoje i dali meni.
16 Tim li vam postadoh neprijatelj, istinu vam govoreći?
17 Oni ne revnuju dobro za vas nego hoće da vas odvoje, da im revnujete.
18 A dobro je revnovati svagda u dobru, i ne samo kad sam ja kod vas.
19 Dečice moja, koju opet s mukom radjam, dokle Hristovo obličje ne postane u vama;
20 Ali bih hteo sad da sam kod vas, i da izmenim glas svoj, jer ne mogu da se načudim za vas.
21 Kažite mi, vi koji hoćete pod zakonom da budete, ne slušate li zakon?
22 Jer je pisano da Avraam dva sina imade, jednog od robinje, a drugog od slobodne.
23 Ali koji beše od robinje, po telu se rodi; a koji od slobodne, po obećanju.
24 Koje znači drugo: jer su ovo dva zaveta: jedan dakle od gore sinajske, koja radja za robovanje, a to je Agar.
25 Jer Agar znači Sinaj gora u arapskoj, i poredi se sa sadašnjim Jerusalimom, i služi sa decom svojom.
26 A gornji Jerusalim slobodna je, koji je mati svima nama.
27 Jer je pisano: Razveseli se, nerotkinjo koja ne radjaš; poklikni i poviči, ti koja ne trpiš muke porodjaja; jer pusta ima mnogo više dece negoli ona koja ima muža.
28 A mi smo, braćo, po Isaku deca obećanja.
29 No kako onda onaj što se rodi po telu gonjaše duhovnog, tako i sad.
30 Ali šta govori pismo? Isteraj robinju i sina njenog; jer sin robinjin neće naslediti sa sinom slobodne.
31 Tako, braćo, nismo deca robinjina nego slobodne.