2. Timoteju

1 2 3 4

0:00
0:00

поглавље 4

Zaklinjem te, dakle, pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima, dolaskom Njegovim i carstvom Njegovim:
2 Propovedaj reč, nastoj u dobro vreme i u nevreme, pokaraj, zapreti, umoli sa svakim snošenjem i učenjem;
3 Jer će doći vreme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje, kao što ih uši svrbe,
4 I odvratiće uši od istine, i okrenuće se ka gatalicama.
5 A ti budi trezan u svačemu, trpi zlo, učini delo jevandjelista, službu svoju svrši.
6 Jer ja se već žrtvujem, i vreme mog odlaska nasta.
7 Dobar rat ratovah, trku svrših, veru održah.
8 Dalje, dakle, meni je pripravljen venac pravde, koji će mi dati Gospod u dan onaj, pravedni sudija; ali ne samo meni, nego svima koji se raduju Njegovom dolasku.
9 Postaraj se da dodješ brzo k meni;
10 Jer me Dimas ostavi, omilevši mu sadašnji svet, i otide u Solun; Kriskent u Galatiju, Tit u Dalmaciju; Luka je sam kod mene.
11 Marka uzmi i dovedi ga sa sobom; jer mi je dobar za službu.
12 A Tihika poslao sam u Efes.
13 Kad dodješ donesi mi kabanicu što sam ostavio u Troadi kod Karpa, i knjige, a osobito kožne.
14 Aleksandar kovač mnogo mi zla učini. Da mu Gospod plati po delu njegovom.
15 Čuvaj se i ti od njega; jer se vrlo protivi našim rečima.
16 U prvi moj odgovor niko ne osta sa mnom, nego me svi ostaviše. Da im se ne primi!
17 Ali Gospod bi sa mnom i dade mi pomoć da se kroza me svrši propovedanje, i da čuju svi neznabošci; i izbavih se od usta lavovih.
18 I Gospod će me izbaviti od svakog zlog dela, i sačuvaće me za carstvo svoje nebesko; kome slava va vek veka. Amin.
19 Pozdravi Priskilu i Akilu, i Onisiforov dom.
20 Erast osta u Korintu. A Trofima ostavih u Miletu bolesnog.
21 Postaraj se da dodješ pre zime. Pozdravlja te Euvul, i Pud, i Lin, i Klaudija, i braća sva.
22 Gospod Isus Hristos sa duhom tvojim. Blagodat s vama. Amin.