Titu

1 2 3

0:00
0:00

поглавље 1

Od Pavla, sluge Božjeg, a apostola Isusa Hrista po veri izabranih Božjih i po poznanju istine pobožnosti,
2 Za nadu večnog života, koji obeća nelažni Bog pre vremena večnih,
3 A javi u vremena svoja reč svoju propovedanjem, koje je meni povereno po zapovesti Spasitelja našeg Boga,
4 Titu, pravom sinu po veri nas obojice, blagodat, milost, mir od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista, Spasa našeg.
5 Zato te ostavih u Kritu da popraviš šta je nedovršeno, i da postaviš po svim gradovima sveštenike, kao što ti ja zapovedih,
6 Ako je ko bez mane, jedne žene muž, i ima vernu decu, koju ne kore za kurvarstvo ili za nepokornost.
7 Jer vladika treba da je bez mane, kao Božji pristav; ne koji sebi ugadja, ne gnevljiv, ne pijanica, ne bojac, ne lakom na pogani dobitak;
8 Nego gostoljubiv, blag, pošten, pravedan, svet, čist;
9 Koji se drži verne reči po nauci, da bude kadar i savetovati sa zdravom naukom, i pokarati one koji se protive.
10 Jer ima mnogo neposlušnih, praznogovorljivih, i umom prevarenih, a osobito koji su iz obrezanja,
11 Kojima treba usta zatvoriti; koji cele kuće izopačuju učeći šta ne treba, poganog dobitka radi.
12 A reče neko od njih, njihov prorok: Krićani svagda lažljivi, zli zverovi, besposleni trbusi.
13 Svedočanstvo je ovo istinito; zaradi tog uzroka karaj ih bez štedjenja, da budu zdravi u veri,
14 Ne slušajući jevrejske gatalice ni zapovesti ljudi koji se odvraćaju od istine.
15 Čistima je sve čisto; a poganima i nevernima ništa nije čisto, nego je opoganjen njihov i um i savest.
16 Govore da poznaju Boga, a delima Ga se odriču; jer su mrski i neposlušni, i ni za kakvo dobro delo valjani.