Titu

1 2 3

0:00
0:00

поглавље 2

A ti govori šta pristoji zdravoj nauci:
2 Starcima da budu trezni, pošteni, čisti, zdravi u veri, u ljubavi, u trpljenju;
3 Staricama, takodje, da žive kao što se pristoji svetima, da ne budu opadljive, da se ne predaju vrlo vinu, da uče dobru,
4 Da uče mlade da ljube muževe, da ljube decu,
5 Da budu poštene, čiste, dobre domaćice, blage, pokorne svojim muževima, da se ne huli na reč Božiju.
6 Tako i mladiće savetuj da budu pošteni.
7 A u svemu sam sebe podaj za ugled dobrih dela, u nauci celost, poštenje,
8 Reč zdravu, nezazornu: da se posrami onaj koji se protivi, ne imajući ništa zlo govoriti za nas.
9 Sluge da slušaju svoje gospodare, da budu ugodni u svačemu, da ne odgovaraju,
10 Da ne kradu, nego u svačemu da pokazuju dobru veru, da nauku Spasitelja našeg Boga ukrašuju u svačemu.
11 Jer se pokaza blagodat Božja koja spasava sve ljude,
12 Učeći nas da se odreknemo bezbožnosti i želja ovog sveta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovom svetu,
13 Čekajući blaženu nadu i javljanje slave velikog Boga i Spasa našeg Isusa Hrista,
14 Koji je dao sebe za nas da nas izbavi od svakog bezakonja, i da očisti sebi narod izbrani koji čezne za dobrim delima.
15 Ovo govori, i savetuj, i karaj sa svakom zapovešću da te niko ne prezire.