Titu

1 2 3

0:00
0:00

поглавље 3

Opominji ih da budu pokorni i poslušni gospodarima i zapovednicima, i gotovi na svako dobro delo;
2 Ni na koga da ne hule, da se ne svadjaju, nego da budu mirni, svaku krotost da pokazuju svim ljudima,
3 Jer i mi bejasmo nekada ludi, i nepokorni, i prevareni, služeći različnim željama i slastima, u pakosti i zavisti živeći, mrski budući i mrzeći jedan na drugog.
4 A kad se pokaza blagodat i čovekoljublje Spasa našeg Boga,
5 Ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerodjenja i obnovljenjem Duha Svetog,
6 Kog izli na nas obilno kroz Isusa Hrista Spasitelja našeg,
7 Da se opravdamo blagodaću Njegovom, i da budemo naslednici života večnog po nadi.
8 Sine Tite! Istinita je reč, i u ovome hoću da utvrdjuješ, da se oni koji verovaše Bogu trude i staraju za dobro delo: ovo je korisno ljudima i dobro.
9 A ludih zapitkivanja i teftera od plemena, i svadja i prepiranja o zakonu kloni se; jer je to nekorisno i prazno.
10 Čoveka jeretika po prvom i drugom savetovanju kloni se,
11 Znajući da se takav izopačio, i greši, i sam je sebe osudio.
12 Kad pošaljem k tebi Artemu ili Tihika, postaraj se da dodješ k meni u Nikopolj, jer sam namislio da onde zimujem.
13 Zinu zakonika i Apola lepo opremi da imaju sve što im treba.
14 Ali i naši neka se uče napredovati u dobrim delima, ako gde bude od potrebe da ne budu bez roda.
15 Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi sve koji nas ljube u veri. Blagodat sa svima vama. Amin.