поглавље 5

Jer svaki poglavar sveštenički koji se iz ljudi uzima, za ljude se postavlja na službu k Bogu, da prinosi dare i žrtve za grehe,
2 Koji može postradati s onima koji ne znaju i zalaze; jer je i on pod slabošću.
3 I zato je dužan kako za narodne tako i za svoje grehe prinositi.
4 I niko sam sebi ne daje časti, nego koji je pozvan od Boga, kao i Aron.
5 Tako i Hristos ne proslavi sam sebe da bude poglavar sveštenički, nego Onaj koji Mu reče: Ti si moj sin, ja Te danas rodih.
6 Kao što i na drugom mestu govori: Ti si sveštenik vavek po redu Melhisedekovom.
7 On u dane tela svog moljenja i molitve k Onome koji Ga može izbaviti od smrti s vikom velikom i sa suzama prinošaše, i bi utešen po svojoj pobožnosti.
8 Iako i beše Sin Božji, ali od onog što postrada nauči se poslušanju.
9 I svršivši sve, postade svima koji Ga poslušaše uzrok spasenja večnog.
10 I bi narečen od Boga poglavar sveštenički po redu Melhisedekovom.
11 Za kog bismo vam imali mnogo govoriti što je teško iskazati; jer ste postali slabi na slušanju.
12 Jer vi koji bi valjalo da ste učitelji po godinama, opet potrebujete da učite koje su prva slova reči Božije; i postadoste da trebate mleka, a ne jake hrane.
13 Jer koji se god hrani mlekom, ne razume reči pravde, jer je dete.
14 A savršenih je tvrda hrana, koji imaju osećanja dugim učenjem obučena za razlikovanje i dobra i zla.