0:00
0:00

поглавље 7

Jer ovaj Melhisedek beše car salimski, sveštenik Boga Najvišeg, koji srete Avraama kad se vraćaše s boja careva, i blagoslovi ga;
2 Kome i Avraam dade desetak od svega. Prvo dakle znači car pravde, potom i car salimski, to jest car mira:
3 Bez oca, bez matere, bez roda, ne imajući ni početka danima, ni svršetka životu, a isporedjen sa sinom Božijim, i ostaje sveštenik doveka.
4 Ali pogledajte koliki je ovaj kome je i Avraam patrijarh dao desetak od plena.
5 Istina, i oni od sinova Levijevih koji primiše sveštenstvo, imaju zapovest da uzimaju po zakonu desetak od naroda, to jest od braće svoje, ako su i izišli iz bedara Avramovih.
6 Ali onaj koji se ne broji od njihovog roda, uze desetak od Avraama, i blagoslovi onog koji ima obećanje.
7 Ali bez svakog izgovora manje blagoslovi veće.
8 I tako ovde uzimaju desetak ljudi koji umiru, a onamo Onaj za kog se posvedoči da živi.
9 I, da ovako kažem, Levije koji uze desetak, dao je desetak kroz Avraama:
10 Jer beše još u bedrima očevim kad ga srete Melhisedek.
11 Ako je, dakle, savršenstvo postalo kroz levitsko sveštenstvo (jer je narod pod njim zakon primio), kakva je još potreba bila govoriti da će drugi sveštenik postati po redu Melhisedekovom, a ne po redu Aronovom?
12 Jer, kad se promeni sveštenstvo, mora se i zakon promeniti.
13 Jer za koga se ovo govori On je od drugog kolena, od kog niko ne pristupi k oltaru.
14 Jer je poznato da Gospod naš od kolena Judina izadje, za koje koleno Mojsije ne govori ništa o sveštenstvu.
15 I još je više poznato da će po redu Melhisedekovom drugi sveštenik postati,
16 Koji nije postao po zakonu telesne zapovesti nego po sili života večnog.
17 Jer svedoči: Ti si sveštenik vavek po redu Melhisedekovom.
18 Tako se ukida predjašnja zapovest, što bi slaba i zaludna.
19 Jer zakon nije ništa savršio; a postavi bolju nadu, kroz koju se približujemo k Bogu.
20 I još ne bez zakletve:
21 Jer oni bez zakletve postaše sveštenici; a Ovaj sa zakletvom kroz Onog koji Mu govori: Zakle se Gospod i neće se raskajati: Ti si sveštenik vavek po redu Melhisedekovom.
22 Toliko boljeg zaveta posta Isus jamac.
23 I oni mnogi biše sveštenici, jer im smrt ne dade da ostanu.
24 A Ovaj, budući da ostaje vavek, ima večno sveštenstvo.
25 Zato i može vavek spasti one koji kroza Nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih.
26 Jer takav nama trebaše poglavar sveštenički: svet, bezazlen, čist, odvojen od grešnika, i koji je bio više nebesa;
27 Kome nije potrebno svaki dan, kao sveštenicima, najpre za svoje grehe žrtve prinositi, a potom za narodne, jer On ovo učini jednom, kad sebe prinese.
28 Jer zakon postavlja ljude za sveštenike koji imaju slabost; a reč zakletve koje je rečena po zakonu, postavi sina vavek savršena.