Jakovljeva

1 2 3 4 5

0:00
0:00

поглавље 2

Braćo moja! U veri Gospoda našeg slavnog Isusa Hrista ne gledajte ko je ko;
2 Jer ako dodje u crkvu vašu čovek sa zlatnim prstenom i u svetloj haljini, a dodje i siromah u rdjavoj haljini,
3 I pogledate na onog u svetloj haljini, i kažete mu: Ti sedi ovde lepo, a siromahu kažete: Ti stani tamo, ili sedi ovde niže podnožja mog;
4 I ne rasudiste u sebi, nego biste sudije zlih pomisli.
5 Čujte, ljubazna braćo moja, ne izabra li Bog siromahe ovog sveta da budu bogati verom, i naslednici carstva koje obreče onima koji njega ljube?
6 A vi osramotiste siromaha. Nisu li to bogati koji vas muče i vuku vas na sudove?
7 Ne hule li oni na dobro ime vaše kojim ste se nazvali?
8 Ako, dakle, zakon carski izvršujete po pismu: Ljubi bližnjeg kao samog sebe, dobro činite;
9 Ako li gledate ko je ko, greh činite, i bićete pokarani od zakona kao prestupnici;
10 Jer koji sav zakon održi a sagreši u jednom, kriv je za sve,
11 Jer Onaj koji je rekao: Ne čini preljube, rekao je i: Ne ubij. Ako dakle ne učiniš preljube a ubiješ, postao si prestupnik zakona.
12 Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti sudjeni;
13 Jer će onome biti sud bez milosti koji ne čini milosti; i hvali se milost na sudu.
14 Kakva je korist, braćo moja, ako ko reče da ima veru a dela nema? Zar ga može vera spasti?
15 Ako, na primer, brat i li sestra goli budu, ili nemaju šta da jedu,
16 I reče im koji od vas: Idite s mirom, grejte se, i nasitite se, a ne da im potrebe telesne, šta pomaže?
17 Tako i vera ako nema dela, mrtva je po sebi.
18 No može ko reći: Ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi veru svoju bez dela svojih, a ja ću tebi pokazati veru svoju iz dela svojih.
19 Ti veruješ da je jedan Bog; dobro činiš; i djavoli veruju, i drhću.
20 Ali hoćeš li razumeti, o čoveče sujetni! Da je vera bez dela mrtva?
21 Avraam otac naš ne opravda li se delima kad prinese Isaka, sina svog, na oltar?
22 Vidiš li da vera pomože delima njegovim, i kroz dela svrši se vera?
23 I izvrši se pismo koje govori: Avraam verova Bogu, i primi mu se u pravdu, i prijatelj Božji nazva se.
24 Vidite li, dakle, da se delima pravda čovek, a ne samom verom?
25 A tako i Raav kurva ne opravda li se delima kad primi uhode, i izvede ih drugim putem?
26 Jer, kao što je telo bez duha mrtvo, tako je i vera bez dobrih dela mrtva.