Jakovljeva

1 2 3 4 5

0:00
0:00

поглавље 4

Otkuda ratovi i raspre medju nama? Ne otuda li, od slasti vaših, koje se bore u vašim udima?
2 Želite i nemate; ubijate i zavidite, i ne možete da dobijete; borite se i vojujete, i nemate, jer ne ištete.
3 Ištete, i ne primate, jer zlo ištete, da u slastima svojim trošite.
4 Preljubočinci i preljubočinice! Ne znate li da je prijateljstvo ovog sveta neprijateljstvo Bogu? Jer koji hoće svetu prijatelj da bude, neprijatelj Božji postaje.
5 Ili mislite da pismo uzalud govori: Duh koji u nama živi mrzi na zavist?
6 A On daje veću blagodat. Jer govori: Gospod suproti se ponositima, a poniženima daje blagodat.
7 Pokorite se, dakle, Bogu a protivite se djavolu i pobeći će od vas.
8 Približite se k Bogu, i On će se približiti k vama. Očistite ruke, grešnici, popravite srca svoja, nepostojani.
9 Budite žalosni i plačite i jaučite: smeh vaš neka se pretvori u plač, i radost u žalost.
10 Ponizite se pred Gospodom, i podignuće vas.
11 Ne opadajte jedan drugog, braćo; jer ko opada brata ili osudjuje brata svog opada zakon i osudjuje zakon, a ako zakon osudjuješ, nisi tvorac zakona, nego sudija.
12 Jedan je zakonodavac i sudija, koji može spasti i pogubiti; a ti ko si što drugog osudjuješ?
13 Slušajte sad vi koji govorite: Danas ili sutra poći ćemo u ovaj ili onaj grad, i sedećemo onde jednu godinu, i trgovaćemo i dobijaćemo.
14 Vi koji ne znate šta će biti sutra. Jer šta je vaš život? On je para, koja se zamalo pokaže, a potom nestane.
15 Mesto da govorite: Ako Gospod htedbude, i živi budemo učinićemo ovo ili ono.
16 A sad se hvalite svojim ponosom. Svaka je hvala takva zla.
17 Jer koji zna dobro činiti i ne čini, greh mu je.