1. Jovanova

1 2 3 4 5

0:00
0:00

поглавље 2

Dečice moja! Ovo vam pišem da ne grešite; i ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista pravednika,
2 I On očišća grehe naše, i ne samo naše nego i svega sveta.
3 I po tom razumemo da Ga poznasmo, ako zapovesti Njegove držimo.
4 Koji govori: Poznajem Ga, a zapovesti Njegove ne drži, laža je, i u njemu istine nema;
5 A koji drži reč Njegovu, u njemu je zaista ljubav Božija savršena; po tom poznajemo da smo u Njemu.
6 Koji govori da u Njemu stoji, i taj treba tako da hodi kao što je On hodio.
7 Ljubazni! Ne pišem vam nove zapovesti, nego zapovest staru koju imaste ispočetka. Zapovest stara jeste reč koju čuste ispočetka.
8 Opet vam pišem novu zapovest, koja je zaista u Njemu i u vama; jer tama prolazi, i videlo pravo već svetli.
9 Koji govori da je u videlu, a mrzi na svog brata, još je u tami.
10 Koji ljubi brata svog, u videlu živi, i sablazni u njemu nema.
11 A koji mrzi na svog brata, u tami je, i u tami hodi, i ne zna kud ide, jer mu tama zaslepi oči.
12 Pišem vam, dečice, da vam se opraštaju gresi imena Njegovog radi.
13 Pišem vam, oci, jer poznaste Onog koji nema početka. Pišem vam, mladići, jer nadvladaste nečastivog. Pišem vam, deco, jer poznaste Oca.
14 Pisah vam, oci, jer poznaste Onog koji je od početka. Pisah vam, mladići, jer ste jaki, i reč Božija u vama stoji, i nadvladaste nečastivog.
15 Ne ljubite svet ni što je na svetu. Ako ko ljubi svet, nema ljubavi Očeve u njemu.
16 Jer sve što je na svetu, telesna želja, i želja očiju, i ponos života, nije od Oca, nego je od ovog sveta.
17 I svet prolazi i želja njegova; a koji tvori volju Božiju ostaje doveka.
18 Deco! Poslednje je vreme, i kao što čuste da će doći antihrist, i sad mnogi antihristi postaše; po tom poznajemo da je poslednji čas.
19 Od nas izidjoše, ali ne biše od nas: kad bi bili od nas onda bi ostali s nama; ali da se jave da nisu svi od nas.
20 I vi imate pomazanje od Svetoga, i znate sve.
21 Ne pisah vam kao da ne znate istine, nego što je znate, i znate da nikakva laž nije od istine.
22 Ko je lažljivac osim onog koji odriče da Isus nije Hristos? Ovo je antihrist, koji se odriče Oca i Sina.
23 Koji se god odriče Sina ni Oca nema; a koji priznaje Sina, i Oca ima.
24 Vi, dakle, što čuste ispočetka u vama neka stoji; ako u vama ostane što čuste ispočetka, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu.
25 I ovo je obećanje koje nam On obeća, život večni.
26 Ovo vam pisah za one koji vas varaju.
27 I vi pomazanje što primiste od Njega, u vama stoji, i ne trebujete da vas ko uči; nego kako vas to samo pomazanje uči u svemu, i istinito je, i nije laž, i kao što vas nauči ostanite u njemu.
28 I sad, dečice, ostanite u Njemu da imamo slobodu kad se javi, i da se ne osramotimo pred Njim o Njegovom dolasku.
29 Ako znate da je pravednik, poznajte da je svaki koji tvori pravdu od Njega rodjen.