1. Jovanova

поглавље: 1 2 3 4 5

0:00
0:00

поглавље 5

Koji god veruje da je Isus Hristos, od Boga je rodjen; i koji god ljubi Onog koji je rodio, ljubi i Onog koji je rodjen od Njega.
2 Po tom znamo da ljubimo decu Božiju kad Boga ljubimo i Njegove zapovesti držimo.
3 Jer je ovo ljubav Božija da zapovesti Njegove držimo; i zapovesti Njegove nisu teške.
4 Jer svaki koji je rodjen od Boga pobedjuje svet; i vera je naša ova pobeda koja pobedi svet.
5 Ko je koji svet pobedjuje osim onog koji veruje da je Isus Sin Božji?
6 Ovo je Isus Hristos što dodje vodom i krvlju i Duhom, ne samo vodom nego vodom i krvlju; i Duh je koji svedoči, jer je Duh istina,
7 Jer je troje što svedoči na nebu: Otac, Reč, i Sveti Duh; i ovo je troje jedno.
8 I troje je što svedoči na zemlji: duh, i voda, i krv; i troje je zajedno.
9 Kad primamo svedočanstvo čovečije, svedočanstvo je Božije veće; jer je ovo svedočanstvo Božije što svedoči za Sina svog.
10 Koji veruje Sina Božijeg ima svedočanstvo u sebi; koji ne veruje Bogu načinio Ga je lažom, jer ne verova svedočanstvu koje svedoči Bog za Sina svog.
11 I ovo je svedočanstvo da nam je Bog dao život večni; i ovaj život večni u Sinu je Njegovom.
12 Ko ima Sina Božijeg ima život; ko nema Sina Božijeg nema život.
13 Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate da imate život večni i da verujete u ime Sina Božijeg.
14 I ovo je sloboda koju imamo k Njemu da ako šta molimo po volji Njegovoj posluša nas.
15 I kad znamo da nas sluša šta god molimo, znamo da će nam dati šta tražimo od Njega.
16 Ako ko vidi brata svog gde greši greh ne k smrti, neka moli, i daće mu život, onima koji greše ne k smrti. Ima greh k smrti: za taj ne govorim da moli.
17 Svaka je nepravda greh; i ima greh ne k smrti.
18 Znamo da nijedan koji je rodjen od Boga, ne greši, nego koji je rodjen od Boga čuva se, i nečastivi ne dohvata se do njega.
19 Znamo da smo od Boga i sav svet leži u zlu.
20 A znamo da Sin Božji dodje, i dao nam je razum da poznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je Istiniti Bog i Život večni.
21 Dečice! Čuvajte se od neznaboštva. Amin.