Lutja


 • Lypni dhe do t'ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; trokitni dhe do t'ju çelet. -
  MATEU / Matthew 7:7
 • Në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. -
  GJONI / John 15:7
 • M'u drejto dhe unë do të të përgjigjem dhe do të të njoftoj gjëra të mëdha dhe të padepërtueshme që ti nuk i di. -
  Jeremia / Jeremiah 33:3
 • Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. -
  Jeremia / Jeremiah 29:13
 • Dhe do të ndodhë që, para se të më kërkojnë, unë do të përgjigjem; do të jenë akoma duke folur, dhe unë do t'ua plotësoj. -
  Isaia / Isaiah65:24
 • Po ju them gjithashtu se, në qoftë se dy prej jush bien në ujdi mbi tokë të kërkojnë çfarëdo gjëje, kjo do t'u jepet atyre nga Ati im që është në qiej.Sepse, kudo që dy a tre janë bashkuar në emrin tim, unë jam në mes të tyre''. -
  MATEU / Matthew18:19, 20
 • Në se dikush sheh vëllanë e vet se kryen një mëkat që nuk çon në vdekje, le t'i lutet Perëndisë, dhe ai do t'i japë jetën, atyre që bëjnë mëkat që nuk çon në vdekje. Ka mëkat që çon në vdekje nuk them që ai të lutet për këtë.Çdo paudhësi është mëkat; por ka mëkat që nuk çon në vdekje. -
  1 GJONI / John 5:14, 15
 • Për çdo gjë falënderoni sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus për ju.
  1 Thessalonians 5:17
 • Po të kisha ruajtur të keqen në zemrën time, Zoti nuk do të më kishte dëgjuar.Por Perëndia më dëgjoi dhe i kushtoi kujdes zërit të lutjes sime. -
  Psalmet / Psalms66:18, 19
 • Edhe Zoti tha: ''Simon, Simon, ja, Satani ka kërkuar t'ju shoshë ashtu siç shoshet gruri.Por unë jam lutur për ty, që besimi yt të mos mpaket; dhe ti, kur të jesh kthyer, forco vëllezërit e tu''. -
  LLUKA / Luke22:31, 32
 • i cili nuk ka nevojë çdo ditë, si ata kryepriftërinjtë, të ofrojë flijime më parë për mëkatet e veta e pastaj për ato të popullit; sepse këtë e bëri një herë e mirë, kur e kushtoi vetveten. -
  HEBRENJTE / Hebrew 7:25
 • Në mënyrë të njëjtë dua që edhe gratë, të vishen hijshëm, me cipë dhe modesti dhe jo me gërsheta a me ar, a me margaritarë, a me rroba të shtrenjta, -
  1 TIMOTEUT / Timothy 2:8
 • Kështu, pra, edhe Fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse ne nuk dimë çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikurse duhet; por vetë Fryma ndërhyn për ne me psherëtima të patregueshme.Dhe ai që heton zemrat e di cila është mendja e Frymës, sepse ai ndërhyn për shenjtorët, sipas Perëndisë. -
  ROMAKEVE / Romans8:26, 27
 • Prandaj po ju them: Të gjitha ato që ju kërkoni duke lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni. -
  Mark 11:24
 • Ai që zbaton urdhërimet e tij qëndron në Perëndinë, dhe Ai në të; dhe prej kësaj ne dijmë se ai qëndron në ne: nga Fryma që ai na dha. -
  1 GJONI / John3:22
 • Ai që zbaton urdhërimet e tij qëndron në Perëndinë, dhe Ai në të; dhe prej kësaj ne dijmë se ai qëndron në ne: nga Fryma që ai na dha. -
  MATEU / Matthew 26:39
 • Por ti, kur lutesh, futu në dhomëzën tënde, mbylle derën dhe lutju Atit tënd në fshehtësi; dhe Ati yt, që shikon në fshehtësi, do të ta shpërblejë publikisht.Por kur ju luteni, mos përdorni përsëritje të kota siç bëjnë paganët, sepse ata mendojnë se do t'u plotësohet lutja se kanë përdorur shumë fjalë. -
  MATEU / Matthew 6:6, 7
 • Sepse çdo kryeprift, që merret prej njerëzve, vihet kryeprift mbi njerëzit për gjërat që kanë të bëjnë me Perëndinë, për të ofruar dhurata dhe flijime për mëkatet; -
  HEBRENJTE / Hebrew4:16
 • dhe edhe për mua, që kur të hap gojën time, të më jepet të flas lirësisht për ta bërë të njohur misterin e ungjillit,-
  EFESIANEVE / Ephesians 6:18
 • Ai do të dëgjojë lutjen e njerëzve të braktisur dhe nuk do ta përbuzë lutjen e tyre. -
  Psalmet / Psalms 55:17
 • Ai do të dëgjojë lutjen e njerëzve të braktisur dhe nuk do ta përbuzë lutjen e tyre.-
  Psalmet / Psalms 102:17
 • Unë e dua Zotin, sepse ai dëgjoi zërin tim dhe lutjet e mia.Duke qenë se e ka kthyer ndaj meje veshin e tij, unë do ta kërkoj në gjithë ditët e jetës sime. -
  Psalmet / Psalms 116:1, 2
 • Ai do të dëgjojë lutjen e njerëzve të braktisur dhe nuk do ta përbuzë lutjen e tyre.
  Psalmet / Psalms 102:17
 • Unë e dua Zotin, sepse ai dëgjoi zërin tim dhe lutjet e mia.Duke qenë se e ka kthyer ndaj meje veshin e tij, unë do ta kërkoj në gjithë ditët e jetës sime.
  Psalmet / Psalms 116:1, 2
 • O popull i Sionit që banon në Jeruzalem, ti nuk do të qash më. Ai do të të bëj nder me siguri; duke dëgjuar zërin e britmës sate; sapo të të dëgjojë, do të përgjigjet.
  Isaia / Isaiah 30:19
 • Dhe do të ndodhë që, para se të më kërkojnë, unë do të përgjigjem; do të jenë akoma duke folur, dhe unë do t'ua plotësoj.
  Isaia / Isaiah 65:24
 • M'u drejto dhe unë do të të përgjigjem dhe do të të njoftoj gjëra të mëdha dhe të padepërtueshme që ti nuk i di.
  Jeremia / Jeremiah 33:3
 • Dhe kur ti lutesh, mos u bëj si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten në këmbë në sinagoga dhe në sheshet e rrugëve, në mënyrë që njerëzit t'i shohin; në të vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre.
  MATEU / Matthew 6:5
 • Dhe kur ti lutesh, mos u bëj si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten në këmbë në sinagoga dhe në sheshet e rrugëve, në mënyrë që njerëzit t'i shohin; në të vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre.
  MATEU / Matthew 18:18, 19, 20
 • Dhe çfarëdo të kërkoni në emrin tim, do ta bëj, që Ati të përlëvdohet në Birin.Në qoftë se do të kërkoni diçka në emrin tim, unë do ta bëj''.
  GJONI / John 14:13, 14
 • Në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet.
  GJONI / John 15:7
 • Atë ditë ju nuk do të më bëni më asnjë pyetje. Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them se çdo gjë që t'i kërkoni Atit në emrin tim, ai do t'jua japë.Deri tani ju s'keni kërkuar asgjë në emrin tim; kërkoni dhe do të merrni, që gëzimi juaj të jetë i plotë.
  GJONI / John 16:23, 24
 • Përuluni përpara Zotit, dhe ai do t'ju lartësojë!
  JAKOBI / James 4:8
 • Ai që zbaton urdhërimet e tij qëndron në Perëndinë, dhe Ai në të; dhe prej kësaj ne dijmë se ai qëndron në ne: nga Fryma që ai na dha.
  1GJONI / John 3:22
 • Në se dikush sheh vëllanë e vet se kryen një mëkat që nuk çon në vdekje, le t'i lutet Perëndisë, dhe ai do t'i japë jetën, atyre që bëjnë mëkat që nuk çon në vdekje. Ka mëkat që çon në vdekje nuk them që ai të lutet për këtë.Çdo paudhësi është mëkat; por ka mëkat që nuk çon në vdekje.
  1GJONI / John 5:14, 15
 • Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj.
  Jeremia / Jeremiah 29:13
 • Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: ''Në të vërtetë ju them që, po të keni besim dhe të mos dyshoni, do të bëni jo vetëm atë që unë i bëra fikut, por, edhe sikur t'i thoni këtij mali: "Hiqu andej dhe hidhu në det", kjo do të ndodhë.Dhe gjithçka të kërkoni në lutje, duke patur besim, do të merrni''.
  MATEU / Matthew 21:21, 21D, 22
 • Prandaj po ju them: Të gjitha ato që ju kërkoni duke lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni.
  Mark 11:24
 • Prandaj po ju them: Lypni dhe do t'ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; trokitni dhe do t'ju hapet.Sepse kushdo që lyp, merr, kush kërkon, gjen dhe do t'i hapet atij që troket.
  LLUKA / Luke 11:9, 10
 • Madje as nuk dyshoi nga mosbesimi në lidhje me premtimin e Perëndisë, por u përforcua në besim duke i dhënë lavdi Perëndisë, 1 plotësisht i bindur se atë që ai kishte premtuar ishte edhe i fuqishëm ta bënte.
  ROMAKEVE / Romans 4:20, 21
 • atij i qoftë lavdia në kishën në Krishtin Jezus për të gjitha brezat, në jetë të jetëve. Amen.
  EFESIANEVE / Ephesians 3:20
 • Sepse çdo kryeprift, që merret prej njerëzve, vihet kryeprift mbi njerëzit për gjërat që kanë të bëjnë me Perëndinë, për të ofruar dhurata dhe flijime për mëkatet;
  HEBRENJTE / Hebrew 4:16
 • Me anë të besimit Abrahami, kur u thirr, u bind të shkojë në atë vend që do të merrte për trashëgim; dhe u nis pa ditur se ku po shkonte.
  HEBRENJTE / Hebrew 11:6
 • sepse është një njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në gjithë rrugët e veta. 7 Dhe vëllai më i poshtmë le të madhështohet në lartësimin e tij,
  JAKOBI / James 1:6, 7
 • Në se dikush sheh vëllanë e vet se kryen një mëkat që nuk çon në vdekje, le t'i lutet Perëndisë, dhe ai do t'i japë jetën, atyre që bëjnë mëkat që nuk çon në vdekje. Ka mëkat që çon në vdekje nuk them që ai të lutet për këtë.
  1GJONI / John 5:14
 • O Perëndi, ti je Perëndia im, unë të kërkoj në mëngjes; shpirti im është i etur për ty; ty të dëshiron mishi im në tokë të thatë dhe të djegur, pa ujë.
  Psalmet / Psalms 63:1
 • Lum ata që respektojnë mësimet e tij, që e kërkojnë me gjithë zemër
  Psalmet / Psalms 119:2
 • Por ti, kur lutesh, futu në dhomëzën tënde, mbylle derën dhe lutju Atit tënd në fshehtësi; dhe Ati yt, që shikon në fshehtësi, do të ta shpërblejë publikisht.
  MATEU / Matthew 6:6
 • Sepse ai nuk ka përçmuar as nuk ka hedhur poshtë vuajtjen e të pikëlluarit, dhe nuk i ka fshehur fytyrën e tij; por kur i ka klithur atij, ai e ka kënaqur.
  Psalmet / Psalms 22:24
 • Kërkomë ditën e fatkeqësisë, unë do të të çliroj dhe ti do të më lëvdosh".
  Psalmet / Psalms 50:15
 • Ki besim tek ai vazhdimisht, o popull, hap zemrën tënde para tij; Perëndia është streha jonë. (Sela)
  Psalmet / Psalms 62:8
 • Megjithatë ai i kushtoi kujdes ankthit të tyre, kur dëgjoi britmat e tyre, 5 dhe iu kujtua besëlidhja e lidhur me ta dhe në dhemshurinë e madhe të tij u qetësua.
  Psalmet / Psalms 106:44, 45
 • Të kam kërkuar me gjithë zemër; mos më lër të devijoj nga urdhërimet e tua.
  Psalmet / Psalms 119:10
 • Kërkoni Zotin ndërsa mund të gjendet, e thirrni ndërsa është afër.
  Isaia / Isaiah 55:6
 • Nuk ka më njeri që të thërrasë emrin tënd, që lëviz për t'u kapur pas teje, sepse ti na e ke fshehur fytyrën tënde dhe na lë të tretemi në pushtetin e paudhësive tona.
  Isaia / Isaiah 64:7
 • Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj.
  Jeremia / Jeremiah 29:13
 • Çohuni, bërtisni natën, në fillim të çdo vigjiljeje. Derdhni si ujë zemrën tuaj përpara fytyrës së Zotit. Ngrini duart në drejtim të tij për jetën e fëmijëve tuaj, që mpaken nga uria në hyrje të të gjitha rrugëve".
  Vajtimet / Lamentatians 2:19
 • Le të shqyrtojmë rrugët tona, t'i hetojmë dhe të kthehemi tek Zoti.Le të ngremë lart zemrat tona dhe duart tona në drejtim të Perëndisë të qiejve.
  Vajtimet / Lamentatians 3:40, 41
 • "Prandaj tani", thotë Zoti, "kthehuni tek unë me gjithë zemrën tuaj, me agjërime, me lot dhe me vajtime".
  JOEL 2:12
 • Por ky lloji demoni nuk del veçse me anë të lutjes dhe të agjërimit''.
  MATEU / Matthew 17:21