Udhëheqje


 • Përpiqu të njohësh mirë gjendjen e deleve të tua dhe ki kujdes për kopetë e tua,
  Fjalët e urta / Proverbs 27:23
 • Sepse kështu thotë Zoti, Zoti: "Ja, unë vetë do të shkoj të kërkoj delet e mia dhe do të kujdesem.
  Ezekieli / Ezekiel 34:11
 • Sepse kështu thotë Zoti, Zoti: "Ja, unë vetë do të shkoj të kërkoj delet e mia dhe do të kujdesem.
  GJONI / John 21:16
 • Unë mbolla, Apoli ujiti, po Perëndia i bëri të rriten.Kështu, pra, as ai që mbjell, as ai që ujit, nuk është gjë, por Perëndia që rrit.
  1 KORINTASVE / Corinthians 3:6, 7
 • Sipas hirit të Perëndisë që më është dhënë, si arkitekt i ditur, unë kam hedhur themelin dhe një tjetër ndërton mbi të; por secili të ketë kujdes se si ndërton mbi të,
  1 KORINTASVE / Corinthians 3:10
 • Në qoftë se ne kemi mbjellë midis jush gjërat frymërore, a është gjë e madhe nëse korrim të mirat tuaja materiale?
  1 KORINTASVE / Corinthians 9:11
 • Dhe ju them këtë: Ai që mbjell me kursim, do të korrë po me kursim; dhe ai që mbjell dorëhapur edhe do të korrë dorëhapur.
  2 KORINTASVE / Corinthians 9:6
 • Ti, pra, duro pjesën tënde të vuajtjeve, si një ushtar i mirë i Jezu Krishtit.
  2 TIMOTEUT / Timothy 2:2
 • Dhe kur të shfaqet kryebariu, do të merrni kurorën e lavdisë që nuk fishket.
  1 PJETRI / I Peter 5:2