Словото на Бог


 • В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
  Йоан1:1,14
 • А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.

  Матей 4:4
 • В сърцето си опазих Твоето слово За да не ти съгрешавам.
  Псалми 119:11
 • Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих.
  Йоан15:3
 • Изясняването на Твоето слово просвещава, Вразумява простите.
  Псалми 119:130
 • Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината.
  2 Тимотей 2:15
 • Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.
  Евреи 4:12
 • Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползува; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.
  Йоан 6:63
 • Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
  Матей 24:35
 • пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение,
  1 Петрово 2:2