Бременност и раждане


 • Чрез Бога на отца ти, Който ще ти помага, И чрез Всесилния, Който ще те благославя. С небесни благословения от горе, С благословения на бездната, която лежи отдолу С благословения на съсците и на утробата.
  Битие 49:25
 • А потомците на Израиля се наплодиха и размножиха, увеличиха се и толкова много се засилиха, щото земята се изпълни от тях.
  Изход 1:7
 • и ще те възлюби, ще те благослови и ще те умножи; ще благослови и плода на утробата ти и плода на земята ти, житото ти, виното ти и маслото ти, и рожбите от говедата ти и малките от овците ти, в земята, за която се е клел на бащите ти да я даде на тебе.Ще бъдеш благословен повече от всичките племена; не ще има неплоден или неплодна между вас или между добитъка ви.
  Второзаконие 7:13, 14
 • Оня, който е образувал мене в утробата, не образува ли и него? И не същият ли ни образува в утробата?
  Йов 31:15
 • Потомството му ще бъде силно на земята; Родът на праведните ще се благослови.
  Псалми 112:2
 • Който настанява в дома бездетната, И я прави весела майка на деца. Алилуия.
  Псалми 113:9
 • Ето, наследство от Господа са чадата, И награда от него е плодът на утробата.
  Псалми 127:3
 • Защото Ти си образувал чреслата ми, Обвил си ме в утробата на майка ми.
  Псалми 139:13
 • Защото Той закрепява лостовете на твоите порти, Благославя чадата ти всред тебе.
  Псалми 147:13
 • Той ще пасе стадото Си като овчар, Ще събере агнетата с мишцата Си, Ще ги носи в пазухата Си, И ще води полека доещите.
  Исая 40:11
 • Защото ще изливам вода на жадната земя, И реки на сухата почва; Ще изливам Духа Си на потомството ти, И благословението Си на рожбите ти;И те ще поникнат между тревата Като върби край течащи води.
  Исая 44:3, 4
 • Преди да ти дам образ в корема познах те, и преди да излезеш из утробата осветих те. Поставих те за пророк на народите.
  Еремия 1:5
 • И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа.
  Лука 1:45
 • С вяра и сама Сара доби сила да зачне в преминала възраст, понеже счете за верен Този, Който се бе обещал.
  Евреи 11:11
 • И изведе ме на широко, Избави ме, защото имаше благоволение към мене.
  Псалми 18:19
 • Приклони към мене ухото Си; побързай да ме избавиш; Бъди ми силна канара, укрепено здание, за да ме спасиш.
  Псалми 31:2
 • Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, И ги избавя.
  Псалми 34:7
 • Благоволи, Господи, да ме избавиш; Господи, побързай да ми помогнеш.
  Псалми 40:13
 • А аз съм сиромах и немощен, Но Господ се грижи за мене; Помощ моя и избавител мой си Ти; Боже мой, да се не забавиш.
  Псалми 40:17
 • И призови Ме в ден на напаст; И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.
  Псалми 50:15
 • От краищата на земята ще викам към Тебе, когато примира сърцето ми; Заведи ме на канарата, която е много висока за мене.
  Псалми 61:2
 • Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност {Еврейски: На всичко.}, защото е познал името Ми.
  Псалми 91:14
 • Даже ръка с ръка да се съедини, пак {Или: Давам ръка в ръка че.} нечестивият няма да остане ненаказан; А потомството на праведните ще се избави.
  Притчи 11:21
 • Той дава сила на ослабналите, И умножава мощта на немощните.Даже младите ще ослабнат и ще се уморят. И отбраните момци съвсем ще паднат;Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, Ще се издигат с крила като орли, Ще тичат и няма да се уморят, Ще ходят и няма да ослабнат.
  Исая 40:29-31
 • Не ще се трудят напразно, Нито ще раждат чада за бедствие; Защото те са род на благословените от Господа, Тоже и потомството им.
  Исая 65:23
 • Преди да се замъчи, тя роди; Преди да дойдат болките й, освободи се и роди мъжко. Аз, Който довеждам до раждане, Не бих ли направил да роди? казва Господ; Аз, Който правя да раждат, Затворил ли бих утробата? казва твоят Бог.
  Исая 66:7, 9
 • Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; а кога роди детенцето, не помни вече тъгата си поради радостта, че се е родил човек на света.
  Йоан 16:21
 • Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.
  1 Коринтяни10:13
 • и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.
  2 Коринтяни 12:9
 • Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.
  Галатяни 6:9
 • За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.
  Филипяни 4:13
 • Но пак тя ще се спаси чрез чадородието, ако пребъдат във вяра, в любов и в светост с целомъдрие.
  1 Тимотей 2:15