Деца


 • Дойдете, чада, послушайте мене; Ще ви науча на страх от Господа.
  Псалми 34:11
 • Бет. Как ще очисти младежът пътя си? Като му дава внимание според Твоето слово.
  Псалми 119:9
 • Господ ще извърши това, което е потребно за мене. Господи, понеже милостта Ти трае до века, Не оставяй делата на Своите ръце.
  Псалми 138:8
 • Когато нашите синове в младостта си Бъдат като пораснали младоки, И нашите дъщери като краеъгълни камъни Издялани за украшение на дворци;
  Псалми 144:12
 • Сине мой, не забравяй поуката ми, И сърцето ти нека пази заповедите ми,
  Притчи 3:1
 • Сега, прочее, послушайте ме, о, чада, Защото блажени са ония, които пазят моите пътища.Послушайте поука, Не я отхвърляйте и станете мъдри.
  Притчи 8:32-33
 • Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, И не ще се отклони от него, дори когато остарее.
  Притчи 22:6
 • Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа; И голям ще бъде мирът на чадата ти.
  Исая 54:13
 • А като позакусиха, Исус казва на Симона Петра: Симоне Ионов, любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тия? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси агънцата Ми.
  Йоан 21:15
 • Но отбягвай младежките страсти; и заедно с тия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира.
  2 Тимотей 2:22
 • По-голяма радост няма за мене от това, да слушам, че моите чада ходят в истината.
  3Йоан 1:4
 • Защото Господ изобличава оня, когото люби, Както и бащата сина, който му е мил.
  Притчи 3:12
 • Който щади тоягата си, мрази сина си, А който го обича наказва го на време.
  Притчи 13:24
 • Наказвай сина си докато има надежда, И не закоравявай сърцето си да го оставиш да загине {Или: И да го не щади душата ти за викането му.}.
  Притчи 19:18
 • Безумието е вързано в сърцето на детето, Но тоягата на наказанието ще го изгони от него.
  Притчи 22:15
 • Да не ти се свиди да наказваш детето, Защото, ако и да го биеш с пръчка, то няма да умре.
  Притчи 23:13
 • Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават.
  Колосяни 3:21
 • който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност;
  1 Тимотей 3:4
 • И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове: - "Сине мой, не презирай наказанието на Господа, Нито да ослабваш, когато те изобличава Той;Защото Господ наказва този, когото люби, И бие всеки син, когото приема",Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове; защото кой е тоя син, когото баща му не наказва?Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участвуват, тогава сте незаконно родени, а не синове.Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали, и сме ги почитали; не щем ли повече да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем?
  Евреи 12:5-9
 • и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.
  Второзаконие 6:7
 • Внимавай и слушай всички тия думи, които ти заповядвам, за да бъде добре на тебе и на чадата ти след тебе до века, когато вършиш онова, което е добро и право пред Господа твоя Бог.
  Второзаконие 12:28
 • Обърнете сърцата си към всички тия думи, които днес ви заявявам, за които да заръчате и на чадата си да внимават да вършат всичките думи на тоя закон.Защото за вас това не е празно нещо; понеже то е животът ви, и с това ще се продължи животът ви на земята, към която минавате през Иордан, за да я завладеете.
  Второзаконие 32:46, 47
 • И той ме наставляваше и ми казваше: Нека държи сърцето ти думите ми, Пази заповедите ми и ще живееш,Придобий мъдрост, придобий разум; Не забравяй, нито се отклонявай от думите на устата ми.
  Притчи 4:4, 5
 • Чадата на праведен човек, който ходи в непорочността си, Са блажени след него.
  Притчи 20:7
 • И като разгледах, станах та рекох на благородните, на по-първите човеци и на другите люде: Не се бойте от тях; помнете великия и страшния Господ, и бийте се за братята си, за синовете си и дъщерите си, за жените си и за домовете си.
  Неемия 4:14
 • И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.
  Ефесяни 6:4
 • И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.
  2 Тимотей 2:2