Простота


  • И когато бъда Аз издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си. Йоан 12:32
  • Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от значението си. 1 Коринтяни 1:17
  • Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните;още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има,за да не се похвали ни една твар пред Бога. 1 Коринтяни 1:27-29
  • И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила; 1 Коринтяни 2:4