Hvile og ferier


 • Jeg la mig og sov inn, jeg våknet; for Herren støtter mig.
  Salmenes 3:5
 • I fred vil jeg både legge mig ned og sove inn; for du, Herre, lar mig bo for mig selv, i trygghet.
  Salmenes 4:8
 • Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyver om dagen,
  Salmenes 91:5
 • det samme gir han sin venn i søvne.
  Salmenes 127:2
 • Når du legger dig, skal du ikke frykte, og når du har lagt dig, skal din søvn være søt.
  Salomos Ordsprog 3:24
 • Arbeiderens søvn er søt, enten han eter lite eller meget; men den rikes metthet lar ham ikke få sove.
  Predikerens 5:12
 • Han går inn til fred; de hviler på sine leier alle de som går sin vei rett frem.
  Esaias 57:2
 • Lovet være Herren, som har gitt sitt folk Israel ro, således som han lovte! Ikke et ord er blitt til intet av alle de gode ord han talte ved sin tjener Moses.
  1 Kongebok 8:56
 • Og du skal være trygg, for da er det håp, og når du har sett dig vel omkring, kan du legge dig trygt til ro.
  Jobs 11:18
 • Han går inn til fred; de hviler på sine leier alle de som går sin vei rett frem.
  Esaias 57:2
 • Når du holder din fot tilbake fra sabbaten, så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, og du kaller sabbaten en lyst, kaller Herrens hellige dag ærverdig, og du ærer den, så du ikke går dine egne veier, ikke gjør din gjerning eller fører tomt snakk --da skal du glede dig i Herren, og jeg vil la dig fare frem over landets høider og la dig nyte Jakobs, din fars arv; for Herrens munn har talt. Then shalt thou delight thyself in the LORD; and I will cause thee to ride upon the high places of the earth
  Esaias 58:13, 14
 • Enten I altså eter eller drikker, eller hvad I gjør, så gjør alt til Guds ære!
  1 Korintierne 10:31
 • Altså står det en sabbatshelg tilbake for Guds folk.For den som er kommet inn til hans hvile, han har og fått hvile fra sine gjerninger, likesom Gud fra sine.
  Hebreerne 4:9, 10