Тврдећи земљу


 • Ustani, i prolazi tu zemlju u dužinu i u širinu; jer ću je tebi dati.
  Postanak 13:17
 • Ali da se zemlja ne prodaje za svagda, jer je moja zemlja, a vi ste došljaci i ukućani kod mene.
  Levitski Zakonik 25:23
 • Svako mesto na koje stupi stopalo noge vaše, vaše će biti; od pustinje do Livana, i od reke, reke Efrata, do mora zapadnog biće medja vaša.
  Ponovljeni Zakon 11:24
 • I izvede me na prostrano mesto, izbavi me, jer sam mu mio.
  2. Samuelova 22:20
 • Išti u mene, i daću ti narode u nasledstvo, i krajeve zemaljske tebi u državu.
  Psalmi 2:8
 • Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj; i izbavi ih iz nevolje njihove. I izvede ih na prav put, koji ide u grad naseljeni.
  Psalmi 107:6, 7
 • I uši će tvoje slušati reč iza tebe gde govori:To je put, idite njim, ako biste svrnuli nadesno ili nalevo.
  Isaija 30:21
 • Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se.
  Mateju 7:7
 • Verom posluša Avraam kad bi pozvan da izidje u zemlju koju htede da primi u nasledstvo, i izidje ne znajući kuda ide.
  Jevrejima 11:8
 • I evo, ja sam s tobom, i čuvaću te kuda god podješ, i dovešću te natrag u ovu zemlju, jer te neću ostaviti dokle god ne učinim šta ti rekoh.
  Postanak 28:15
 • Evo, ja šaljem andjela svog pred tobom da te čuva na putu, i da te odvede na mesto koje sam ti pripravio.
  Izlazak 23:20
 • A sada idi, vodi taj narod kuda sam ti kazao. Evo, moj će andjeo ići pred tobom, a kad ih pohodim, pohodiću na njima greh njihov:
  Izlazak 32:34
 • I reče Gospod:Moje će lice ići napred, i daću ti odmor.
  Izlazak 33:14
 • Blagosloven ćeš biti kad dolaziš i blagosloven ćeš biti kad polaziš.
  Ponovljeni Zakon 28:6
 • Idjahu od naroda do naroda, iz jednog carstva k drugom plemenu. Ne dade nikome da im naudi, i karaše za njih careve: "Ne dirajte u pomazanike moje, i prorocima mojim ne činite zla."
  Psalmi 105:1315
 • Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj, i izvede ih iz nevolje njihove. On obraća vetar u tišinu, i vali njihovi umuknu. Vesele se kad se stišaju, i vodi ih u pristanište koje žele.
  Psalmi 107:2830
 • Gospod će čuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, odsad i doveka.
  Psalmi 121:8
 • Da se dignem na krilima od zore, i preselim se na kraj mora: I onde će me ruka Tvoja voditi, i držati me desnica Tvoja.
  Psalmi 139:9, 10
 • Ja ću ići pred tobom, i puteve neravne poravniću, vrata bronzana razbiću i prevornice gvozdene slomiću. I daću ti blago tajno i bogatstvo sakriveno, da poznaš da sam ja Gospod Bog Izrailjev, koji te zovem po imenu.
  Isaija 45:2, 3
 • Zato reci:Ovako veli Gospod Gospod:Ako ih i odagnah daleko medju narode, ako ih i rasejah po zemljama, opet ću im biti svetinja za malo u zemljama u koje otidoše.
  Jezekilj 11:16