Brojevi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Poglavlje 33

Ovo su postaje Izraelaca što ih prijeđoše kad iziđoše iz zemlje egipatske u svojim četama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim.
2 Na zapovijed Jahvinu Mojsije je bilježio polazne točke njihova putovanja. Ovo su njihove postaje prema njihovim polaznim točkama.
3 Iz Ramsesa krenuše u prvome mjesecu. Bio je petnaesti dan prvoga mjeseca - sutradan poslije Pashe - kad se Izraelci zaputiše uzdignutih pesnica i naočigled sviju Egipćana,
4 dok su Egipćani pokopavali one koje je Jahve između njih pobio, to jest sve prvorođence, i tako nad njihovim božanstvima izvršio pravdu.
5 Krenu dakle Izraelci iz Ramsesa i utabore se u Sukotu.
6 Zatim odu iz Sukota i utabore se u Etamu, baš na rubu pustinje.
7 Pođu iz Etama, a onda okrenu prema Pi Hahirotu, koji se nalazi nasuprot Baal Sefona. Tabore postave pred Migdolom.
8 Krenu od Pi Hahirota i prijeđu posred mora u pustinju. Išli su tri dana pustinjom Etanom, a onda se utabore u Mari.
9 Zatim odu iz Mare i stignu u Elim. U Elimu je bilo dvanaest izvor-voda i sedamdeset palma. Tu su se utaborili.
10 Potom krenu iz Elima te se utabore uz Crveno more.
11 A otišavši od Crvenog mora, utabore se u pustinji Sinu.
12 Potom odu iz pustinje Sina i postave tabore u Dofki.
13 Otišavši iz Dofke, utabore se u Alušu.
14 Krenu iz Aluša i utabore se u Refidimu. Tu narod nije imao vode da pije.
15 Odu iz Refidima te se utabore u Sinajskoj pustinji.
16 Krenu iz Sinajske pustinje te se utabore u Kibrot Hataavi.
17 Odu iz Kibrot Hataave te se utabore u Haserotu.
18 Onda odu iz Haserota i utabore se u Ritmi.
19 Krenu iz Ritme i utabore se u Rimon Peresu.
20 Odu iz Rimon Peresa i utabore se u Libni.
21 Iz Libne odu i utabore se u Risi.
22 Odu iz Rise te se utabore u Kehelati.
23 Odu iz Kehelate i utabore se na brdu Šeferu.
24 Odu s brda Šefera i utabore se u Haradi.
25 Odu iz Harade i utabore se u Makhelotu.
26 Odu iz Makhelota te se utabore u Tahatu.
27 Odu iz Tahata i utabore se u Tarahu.
28 Iz Taraha odu i utabore se u Mitki.
29 Odu iz Mitke i utabore se u Hašmoni.
30 Iz Hašmone odu i utabore se u Moserotu.
31 Odu iz Moserota i utabore se u Bene Jaakanu.
32 Odu iz Bene Jaakana i utabore se u Hor Gidgadu.
33 Odu iz Hor Gidgada i utabore se u Jotbati.
34 Odu iz Jotbate i utabore se u Abroni.
35 Iz Abrone odu i utabore se u Esion Geberu.
36 Iz Esion Gebera odu i utabore se u pustinji Sinu, to jest u Kadešu.
37 Iz Kadeša krenu te se utabore na brdu Horu, na granici zemlje edomske.
38 Na zapovijed Jahvinu svećenik se Aron pope na brdo Hor i tu umre na prvi dan petoga mjeseca, u četrdesetoj godini nakon izlaska Izraelaca iz egipatske zemlje.
39 Aronu je bilo stotinu dvadeset i tri godine kad je preminuo na brdu Horu.
40 Aradski kralj, Kanaanac, koji je živio u kanaanskom kraju Negebu, čuo je o dolasku Izraelaca.
41 S brda Hora odu te se utabore u Salmoni.
42 Odu iz Salmone i utabore se u Punonu.
43 Odu iz Punona i utabore se u Obotu.
44 Odu iz Obota i utabore se na moapskom području u Ije-Abarimu.
45 Odu iz Ije-Abarima i utabore se u Dibon Gadu.
46 Iz Dibon Gada odu i utabore se u Almon Diblatajimu.
47 Iz Almon Diblatajima odu i utabore se na Abarimskim bregovima, pred Nebom.
48 Odu s Abarimskih bregova i utabore se na Moapskim poljanama, uz Jordan, nasuprot Jerihonu;
49 taborovali su uz Jordan od Bet Haješimota sve do Abel Hašitima na Moapskim poljanama.
50 Na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, Jahve reče Mojsiju:
51 "Ovako reci Izraelcima: 'Kad prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku,
52 potjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje, uništite sve njihove slike; uništite sve njihove salivene kumire i sve njihove uzvišice porušite.
53 Onda zaposjednite zemlju i u njoj se nastanite, jer sam vam je predao da je zaposjednete.
54 Zemlju razdijelite kockom među svoje rodove. Brojnijem povećajte dio, a manjem smanjite. Gdje god kocka padne, bilo za koga, neka je to njegovo, a prema otačkim plemenima dijelite im baštinu.
55 Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate, onda će oni koje od njih na životu ostavite biti trnje u vašim očima i bodljike u vašim bokovima; dosađivat će vam u zemlji u kojoj budete živjeli
56 i postupit ću s vama kako sam mislio postupiti s njima.'"