Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Nàshí那时xiānzhī先知gāiduōdesūnzi孙子jiāfèngYǐsèliè以色列shéndemíngxiàngYóudàhé犹大和lěngdeYóudà犹大rénshuōquànmiǎndehuà的话
2 Yúshì于是Sǎlātiě撒拉铁deérzi儿子suǒluóhéyuē和约deérzi儿子shūdōuqǐlai起来dòngshǒu动手jiànzào建造lěngshéndediàn殿yǒushéndexiānzhī先知zàinàli那里bāngzhù帮助tāmen他们
3 Dāngshí当时西dezǒngdū总督nǎishìBōsī波斯nǎibìngtāmen他们detóngdǎngláiwènshuōshéijiàngzhǐràngnǐmen你们jiànzào建造zhèdiàn殿xiūchéngzhèqiángne
4 Wǒmen我们biàn便gàosu告诉tāmen他们jiànzào建造zhèdiàn殿derénjiàoshénme什么míngzi名字
5 Shéndeyǎnkàngù看顾Yóudà犹大dezhǎnglǎo长老yǐzhì以致zǒngdū总督děngméiyǒu没有jiàotāmen他们tínggōngzhídào直到zhèshìzòugàodezhetāde他的huí
6 西dezǒngdū总督nǎishìBōsī波斯nǎibìngtāmen他们detóngdǎngjiùshì就是zhù西desàjiā萨迦rénshàngběnzòugàowáng
7 Běnshàngxiězheshuōyuànwángzhūshìpíng’ān平安
8 Wánggāizhīdao知道wǒmen我们wǎngYóudà犹大shěngdàole到了zhìshéndediàn殿zhèdiàn殿shìyòngshíjiànzào建造deLiángchārù插入qiángnèigōngzuò工作shéntāmen他们shǒuxià手下hēngtōng
9 Wǒmen我们jiùwènnàxiē那些zhǎnglǎo长老shuōshéijiàngzhǐràngnǐmen你们jiànzào建造zhèdiàn殿xiūchéngzhèqiángne
10 Yòuwèntāmen他们demíngzi名字yàojìlù记录tāmen他们shǒulǐng首领demíngzi名字zòugàowáng
11 Tāmen他们huídá回答shuōwǒmen我们shìtiāndì天地zhīshéndepúrén仆人chóngjiàn重建qiánduōnián多年suǒjiànzào建造dediàn殿jiùshì就是Yǐsèliè以色列dewèijūnwángjiànzào建造xiūchéngde
12 Zhīyīnwǒmen我们liètiānshàng天上deshénfānù发怒shéntāmen他们jiāozàijiāderénBābǐlún巴比伦wángdeshǒuzhōngjiùchāihuǐzhèdiàn殿yòujiāngbǎixìng百姓dàoBābǐlún巴比伦
13 Rán’ér然而Bābǐlún巴比伦wánglièyuánniánjiàngzhǐyǔnzhǔnjiànzào建造shéndezhèdiàn殿
14 Shéndiàn殿zhòngdì中的jīnyínmǐnjiùshì就是cónglěngdediàn殿zhōngluèdàidàoBābǐlún巴比伦miàodelièwángcóngBābǐlún巴比伦miàochūlai出来jiāogěi交给pàiwéishěngzhǎng省长demíngjiào名叫shè
15 Duìshuōkěyǐ可以jiāngzhèxie这些mǐndàifàngzài放在lěngdediàn殿zhōngzàiyuánchù原处jiànzào建造shéndediàn殿
16 Yúshì于是zhèshèláijiànlì建立lěngshéndiàn殿degēnZhèdiàn殿cóngnàshí那时zhídào直到rújīn如今shàngwèi尚未zàochéng造成
17 Xiànzài现在wángruòyǐwéi以为měiqǐngcháBābǐlún巴比伦wángdekànlièwángjiàngzhǐyǔnzhǔnzàilěngjiànzào建造shéndediàn殿méiyǒu没有wángdexīnyì心意rúhé如何Qǐngjiàngzhǐxiǎowǒmen我们