поглавље 18

Još reče Gospod govoreći:
2 Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: Ja sam Gospod Bog vaš.
3 Nemojte činiti šta se čini u zemlji misirskoj, u kojoj ste živeli, niti činite šta se čini u zemlji hananskoj, u koju vas vodim, i po uredbama njihovim nemojte živeti.
4 Nego moje zakone vršite i moje uredbe držite živeći po njima. Ja sam Gospod Bog vaš.
5 Držite uredbe moje i zakone moje; ko ih vrši, živ će biti kroz njih. Ja sam Gospod.
6 Niko da ne pristupa k rodici svojoj po krvi, da ne otkrije golotinju njenu. Ja sam Gospod.
7 Golotinje oca svog ni golotinje matere svoje ne otkrij; mati ti je; ne otkrij golotinje njene.
8 Golotinje žene oca svog ne otkrij; golotinja je oca tvog.
9 Golotinje sestre svoje, kćeri oca svog ili kćeri matere svoje, koja je rodjena u kući ili izvan kuće, ne otkrij golotinje njihove.
10 Golotinje kćeri sina svog, ili kćeri kćeri svoje ne otkrij; jer je tvoja golotinja.
11 Golotinje kćeri žene oca svog, koju je rodio otac tvoj, ne otkrij; sestra ti je.
12 Golotinje sestre oca svog ne otkrij; jedna je krv sa ocem tvojim.
13 Golotinje sestre matere svoje ne otkrij; jer je jedna krv s materom tvojom.
14 Golotinje brata oca svog ne otkrij pristupajući k ženi njegovoj; strina ti je.
15 Golotinje žene sina svog ne otkrij; snaha ti je, ne otkrij golotinje njene.
16 Golotinje žene brata svog ne otkrij; golotinja je brata tvog.
17 Golotinje žene i kćeri njene ne otkrij; kćeri sina njenog ni kćeri kćeri njene nemoj uzeti da otkriješ golotinju njihovu; jedna su krv; zlo je.
18 Nemoj uzeti žene preko jedne žene, da je ucveliš otkrivajući golotinju drugoj za života njenog.
19 K ženi dokle se odvaja radi nečistote svoje ne idi da otkriješ golotinju njenu.
20 Sa ženom bližnjeg svog ne lezi skvrneći se s njom.
21 Od semena svog ne daj da se odnese Molohu, da ne oskvrniš imena Boga svog; ja sam Gospod.
22 S muškarcem ne lezi kao sa ženom; gadno je.
23 Živinče nikakvo nemoj obležati skvrneći se s njim; i žena da ne legne pod živinče; grdilo je.
24 Nemojte se skvrniti ni jednom ovom stvarju; jer su se svim tim stvarima oskvrnili narodi koje ću odagnati ispred vas.
25 Jer se oskvrnila zemlja, i nevaljalstvo ću njeno pohoditi na njoj, i izmetnuće zemlja stanovnike svoje.
26 Nego vi držite zakone moje i uredbe moje, i ne činite ni jednog ovog gada, ni domorodac ni došljak koji se bavi medju vama;
27 Jer sve ove gadove činiše ljudi u ovoj zemlji koji su bili pre vas, i zemlja je od toga oskvrnjena;
28 Da ne izmetne zemlja vas, ako je oskvrnite, kao što je izmetnula narod koji je bio pre vas.
29 Jer ko učini šta god od ovih gadova, istrebiće se iz naroda svog duše koje učine.
30 Zato držite šta sam naredio da se drži, da ne činite šta od gadnih običaja koji su bili pre vas, i da se ne skvrnite o njih. Ja sam Gospod Bog vaš.