Kološanima

1 2 3 4

0:00
0:00

поглавље 2

Hoću dakle da vi znate koliku borbu imam za vas i za one što su u Laodikiji i u Jerapolju, i za sve koji ne videše lice moje u telu,
2 Da se uteše srca njihova, i da se stegnu u ljubavi, i u svakom bogatstvu punog razuma, na poznanje tajne Boga i Oca i Hrista,
3 U kojoj je sve blago premudrosti i razuma skriveno.
4 A ovo govorim, da vas niko ne prevari slatkim rečima.
5 Jer ako telom i nisam kod vas, ali sam duhom s vama, radujući se i videći vaš red i tvrdju vaše vere u Hrista.
6 Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u Njemu,
7 Ukorenjeni i nazidani u Njemu i utvrdjeni verom kao što naučiste, izobilujući u njoj zahvalnošću.
8 Braćo! Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, po kazivanju čovečijem, po nauci sveta, a ne po Hristu.
9 Jer u Njemu živi svaka punina Božanstva telesno.
10 I da budete ispunjeni u Njemu koji je glava svakom poglavarstvu i vlasti;
11 U kome i obrezani biste obrezanjem nerukotvorenim, odbacivši telo greha mesnih obrezanjem Hristovim;
12 Zakopavši se s Njim krštenjem, u kome s Njim i ustaste verom sile Boga koji Ga vaskrsnu iz mrtvih.
13 I vas koji ste bili mrtvi u gresima i u neobrezanju tela svog, oživeo je s Njim, poklonivši nam sve grehe,
14 I izbrisavši pismo uredbe koja beše protiv nas, i to uzevši sa srede prikova ga na krstu;
15 I svukavši poglavarstva i vlasti izvede ih na ugled slobodno, i pobedi ih na njemu.
16 Da vas dakle niko ne osudjuje za jelo ili za piće, ili za kakav praznik, ili za mladine, ili za subote;
17 Koje je sve bilo sen od onog što htede da dodje, i telo je Hristovo.
18 Niko da vas ne vara po svojoj volji izabranom poniznošću i službom andjela, istražujući i šta ne vide, i uzalud nadimajući se umom tela svog,
19 A ne držeći se glave, iz koje je sve telo s pomoću zglavaka i sveza sastavljeno, i raste za rast Božji.
20 Ako dakle umreste s Hristom stihijama sveta, zašto se kao živeći u svetu prepirete:
21 Ne dohvati se, ne okusi, ne opipaj; koje je sve na pogibao onome koji čini,
22 Po zapovestima i naukama ljudskim?
23 Koje je samo po reči premudrost samovoljno izbrane službe i poniznosti i neštedjenja tela, ne za čast kakvu, za punjenje tela.