Kološanima

1 2 3 4

0:00
0:00

поглавље 4

Gospodari! Pravdu i jednakost činite slugama znajući da i vi imate Gospodara na nebesima.
2 Da vam se ne dosadi molitva; i stražite u njoj sa zahvaljivanjem.
3 Moleći se i za nas ujedno da nam Bog otvori vrata reči, da propovedamo tajnu Hristovu, za koju sam i svezan,
4 Da je javim kao što mi treba govoriti.
5 Mudro živite prema onima koji su napolju, pazeći na vreme.
6 Reč vaša da biva svagda u blagodati, solju začinjena, da znate kako vam svakome treba odgovarati.
7 Za mene kazaće vam sve Tihik ljubazni brat i verni sluga i drugar u Gospodu,
8 Kog poslah k vama za to isto, da razbere ko ste vi, i da uteši srca vaša,
9 S Onisimom vernim i ljubaznim bratom našim, koji je od vas. Oni će vam sve kazati kako je ovde.
10 Pozdravlja vas Aristarh, koji je sa mnom u sužanjstvu, i Marko, nećak Varnavin, za kog primiste zapovesti (ako dodje k vama, primite ga);
11 I Isus, prozvani Just, koji su iz obrezanja. Ovo su jednini moji pomagači u carstvu Božijem koji mi biše uteha.
12 Pozdravlja vas Epafras, koji je od vas, sluga Isusa Hrista; on se jednako trudi za vas u molitvama da budete savršeni i ispunjeni svakom voljom Božijom.
13 Jer ja svedočim za njega da ima veliku revnost i brigu za vas i za one koji su u Laodikiji i u Jerapolju.
14 Pozdravlja vas Luka lekar ljubazni, i Dimas.
15 Pozdravite braću u Laodikiji, i Nimfana i domaću crkvu njegovu.
16 I kad se ova poslanica pročita kod vas, učinite da se pročita i u laodikijskoj crkvi, i onu što je pisana u Laodikiju da i vi pročitate.
17 I kažite Arhipu: Gledaj na službu koju si primio u Gospodu da je dovršiš.
18 Pozdrav mojom rukom Pavlovom. Opominjite se mojih okova. Blagodat sa svima vama. Amin.