Молитва


 • Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,
  Матей 7:7
 • Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.
  Йоан 15:7
 • Извикай към Мене и ще ти отговоря, И ще ти покажа велики и тайни неща, Които не знаеш.
  Еремия 33:3
 • И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце.
  Еремия 29:13
 • Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, И докато ще говорят те, Аз ще слушам.
  Исая65:24
 • Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.20 Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.
  Матей18:19, 20
 • И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;15 и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него.
  1 Йоан 5:14, 15
 • Непрестанно се молете.
  1 Солунци 5:17
 • Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал;19 Но Бог наистина послуша, Обърна внимание на гласа на молбата ми.
  Псалми66:18, 19
 • [И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито;32 но Аз се молих за тебе, да не ослабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.
  Лука22:31, 32
 • Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях.
  Евреи 7:25
 • И тъй, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце свети, а не гневни и препирливи,
  1 Тимотей 2:8
 • Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not whatwe should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercessionfor us with groanings which cannot be uttered... And he that searcheththe hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercessionfor the saints according to the will of God.
  Римляни8:26, 27
 • Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray,believe that ye receive them,and ye shall have them.
  Марко 11:24
 • And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments,and do those thingsthat are pleasing in his sight.
  1 Йоан3:22
 • And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying,O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: neverthelessnot as I will, but as thou wilt.
  Матей 26:39
 • But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hastshut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father whichseeth in secret shall reward thee openly... But when ye pray, use notvain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall beheard for their much speaking.
  Матей 6:6, 7
 • Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtainmercy, and find grace to help in time of need.
  Евреи4:16
 • Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watchingthereunto with allperseverance and supplication for all saints;
  Ефесяни 6:18
 • I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, withoutwrath and doubting.
  1 Тимотей 2:8
 • Evening, and morning, and at noon, will I pray, and cry aloud: and heshall hear my voice.
  Псалми 55:17
 • He will regard the prayer of the destitute, and not despise their prayer.
  Псалми 102:17
 • I love the LORD, because he hath heard my voice and my supplications.Because he hath inclined his ear unto me, therefore will I call upon himas long as I live.
  Псалми 116:1, 2
 • Вечер и заран и на пладне ще се оплаквам и ще стена; И Той ще чуе гласа ми.
  Псалми 55:17
 • Той е погледнал благосклонно на молитвата на лишените, И не е презрял молбата им.
  Псалми 102:17
 • Любя Господа защото послуша Гласа ми и молбите ми;Понеже приклони ухото Си към мене, Затова ще Го призовавам догдето съм жив.
  Псалми 116:1, 2
 • О люде, които живеете, в Сион, в Ерусалим, Вие няма да плачете вече; Той наистина ще се смили за тебе при гласа на вопъла ти; Когато го чуе ще ти отговори.
  Исая 30:19
 • Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, И докато ще говорят те, Аз ще слушам.
  Исая 65:24
 • Извикай към Мене и ще ти отговоря, И ще ти покажа велики и тайни неща, Които не знаеш.
  Еремия 33:3
 • И когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.
  Матей 6:5
 • Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.
  Матей 18:18, 19, 20
 • И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина.Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.
  Йоан 14:13, 14
 • Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.
  Йоан 15:7
 • И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име.До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
  Йоан 16:23, 24
 • Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас.
  Яков 4:8
 • и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това що е угодно пред Него.
  1Йоан 3:22
 • И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него.
  1Йоан 5:14, 15
 • Така казва Господ, Светият на Израиля и неговият Създател: Допитвай се до Мене за бъдещето; За синовете Ми и за делото на ръцете Ми заповядайте Ми.
  Исая 45:11
 • И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце.
  Еремия 29:13
 • А Исус в отговор им рече: Истина ви казвам: Ако имате вяра, и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже, ако речете на тоя хълм: Дигни се и хвърли се в морето, ще стане.И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.
  Матей 21:21, 21D, 22
 • Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.
  Марко 11:24
 • И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.Защото всеки, който иска получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори.
  Лука 11:9, 10
 • обаче, относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, но се закрепи във вяра, и даде Богу слава,уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни.
  Римляни 4:20, 21
 • А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,
  Ефесяни 3:20
 • Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.
  Евреи 4:16
 • А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.
  Евреи 11:6
 • Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,
  Яков 1:6, 7
 • И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;
  1Йоан 5:14
 • Господи, на ранина ще чуеш гласа ми; На ранина ще отправям молитвата си към Тебе, и ще очаквам.
  Псалми 5:3
 • Боже, Ти си мой Бог; от ранина Те търся; Душата ми жадува за Тебе, плътта ми Те ожида, В една пуста, изнурена и безводна земя.
  Псалми 63:1
 • Блажени които пазят изявленията Му, И Го търсят от все сърце;
  Псалми 119:2
 • А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].
  Матей 6:6
 • Защото вълните на смъртта ме окръжиха, Порои от беззаконие ме уплашиха;Връзките на ада ме обвиха, Примките на смъртта ме стигнахаВ утеснението си призовах Господа, И към Бога мой викнах; И от храма Си Той чу гласа ми, И викането ми стигна в ушите Му.
  2 Царе 22:5-7
 • Защото не е презрял и не се е отвращавал от скръбта на оскърбения, Нито е скрил лицето Си от него; Но послуша, когато извика той към Него.
  Псалми 22:24
 • И призови Ме в ден на напаст; И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.
  Псалми 50:15
 • Уповавайте на Него, люде, на всяко време, Изливайте сърцата си пред Него; Бог е нам прибежище. (Села).
  Псалми 62:8
 • Въпреки това, обаче, Той погледна на утеснението им Когато чу вика им;Спомни си за тях Своя завет, И разкая се според голямата Си милост;
  Псалми 106:44, 45
 • От все сърце Те потърсих; Недей ме оставя да заблудя от заповедите Ти.
  Псалми 119:10
 • Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте Го докато е близо;
  Исая 55:6
 • И няма човек, който да призовава името Ти, Който да се пробуди, за да се хване за Тебе; Защото Ти си скрил лицето Си от нас, И стопил си ни, поради беззаконията ни.
  Исая 64:7
 • И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце.
  Еремия 29:13
 • Стани, извикай нощем при първото поставяне на стражите; Излей сърцето си като вода пред лицето на Господа; Издигни към Него ръцете си за живота на младенците си, Които примират от глад край всичките улици.
  Lamentations 2:19
 • Нека издирим и изпитаме пътищата си, и нека се върнем при Господа.Нека издигнем сърцата си и ръцете си към Бога, Който е на небесата, и нека речем:
  Lamentations 3:40, 41
 • Но, казва Господ, даже и сега се обърнете към Мене С цялото си сърце, С пост, с плач, и с ридание;
  Йоил 2:12
 • [А тоя род не излиза, освен с молитва и пост].
  Матей 17:21