Похвала


 • и не скърбете, защото да се радвате, в Господа, е вашата сила. Неемия 8:10
 • който го пусна, та си отиде. По еврейски азбучен псалом. Ще благославям Господа на всяко време Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. Псалми 34:1
 • Който принася жертва на хвала, той Ме прославя; И на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение. Псалми 50:23
 • Алилуия! Хвалете Бога в светилището Му, Хвалете Го в небесния простор, дело на силата Му.Хвалете Го за мощните Му дела, Хвалете Го според голямото Му величие.Хвалете Го с тръбен глас. Хвалете Го с псалтир и арфа.Хвалете Го с тъпанче и хороиграние, Хвалете Го със струнни инструменти и със свирки,Хвалете Го с високозвучни кимвали, Хвалете Го с възклицателни кимвали.Всичко що диша нека хвали Господа; Хвалете Господа {Или: Алилуя!}. Псалми 150
 • Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите; Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице. Псалми 89:15
 • Хвалебен псалом. Възкликнете на Господа, всички земи.Служете Господу с веселие; Дойдете пред Него с радост. Псалми 100:1, 2
 • Псалом. Песен за съботния ден. Добро е да славословим Господа И да пеем хваление на Твоето име, Всевишни, Псалми 92:1
 • Давидов псалом. Милост и правосъдие ще възпея; На Тебе, Господи, ще пея хваления. Псалми 101:1
 • Господ царува; нека се радва земята; Нека се веселят множеството острови. Псалми 97:1
 • Веселете се в Господа, вие праведни, И възхвалявайте спомена на Неговата светост. Псалми 97:12
 • Давидов псалом. Благославяй, душе моя, Господа, И всичко що е вътре в мене нека хвали светото Му име.Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Псалми 103:1, 2
 • Нека хвалят името Му с хороиграние: С тъпанче и арфа нека Му пеят хваления.Защото Господ има благоволение към людете Си; Ще украси кротките с победа.Светиите ще тържествуват славно, Ще се радват на леглата си. Псалми 149:1, 3-5
 • Който принася жертва на хвала, той Ме прославя; И на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение. Псалми 50:23
 • Но по среднощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, Деяния 16:25
 • Тогава, като се съветва с людете, нареди някои от тях да пеят Господу и да хвалят великолепието на Неговата светост като излизат пред войската казвайки: Славословете Господа, защото милостта Му е до века.И когато почнаха да пеят и да хвалят, Господ постави засади против амонците и моавците, и против ония от хълмистата страна Сиир, които бяха дошли против Юда; и те бидоха поразени. 2 Летописи 20:21, 22
 • За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. 1 Солунци 5:18
 • Прочее, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, сиреч, плод от устни, които изповядват Неговото име. Евреи 13:15
 • Устата ми ще се пълнят всеки ден С хваление и славене Тебе. Псалми 71:8
 • Но аз винаги ще се надявам. И ще Те хваля все повече и повече. Псалми 71:14
 • От изгряването на слънцето до захождането му Името Господно е за хваление. Псалми 113:3
 • и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си,и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос, Ефесяни 5:19, 20
 • Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги, вие, които Му се боите, малки и големи. Откровение s 19:5