Вяра


 • И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.- Римляни10:17
 • Уповавай на Господа от все сърце, И не се облягай на своя разум.Във всичките си пътища признавай Него, И Той ще оправя пътеките ти. Притчи3:5, 6
 • А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва. Марко 9:23
 • За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново. 2 Коринтяни 5:17
 • Защото за Бога няма невъзможно нещо. Лука 1:37
 • Тогава Той се допря до очите им, и рече: Нека ви бъде според вярата ви. Матей 9:29
 • А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат. Евреи 11:1
 • Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Яков 1:5-8
 • А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Евреи 11:6
 • Защото, както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела е мъртва. Яков 2:26
 • Но оня, който се съмнява, осъжда се ако яде, защото не яде от убеждение; а всичко, което не става от убеждение, е грях. Римляни 14:23
 • А който е праведен пред Мене {Гръцки: Моя праведник.}, ще живее чрез вяра; Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми". Евреи 10:38
 • Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам; Но пак ще защитя пътищата си пред Него. Йов 13:15
 • Чрез завръщане и почиване ще се избавите, В безмълвие и увереност ще бъде, силата ви; Но вие не искахте това; Исая 30:15
 • ако сме неверни, Той верен остава; защото не може да се отрече от Себе Си". 2 Тимотей 2:13
 • Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра. 1 Йоан 5:4
 • А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; Ефесяни 6:16
 • Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно. Матей 17:20
 • като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Евреи 12:2
 • И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос; Римляни 5:1
 • А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога. Марко 11:22
 • В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, (ако е потребно), в разни изпитни,с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос;Когото любите без да сте Го видели; в Когото като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. 1 Петрово 1:6-9