Създаване - еволюция


 • В начало Бог създаде небето и земята.
  Битие 1:1
 • И Бог каза: Да произведе водата изобилно множества одушевени влечуги, и птици да хвърчат над земята по небесния простор.
  Битие 1:20
 • И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й; и Бог видя, че беше добро.
  Битие 1:21
 • И Бог каза: Да произведе земята одушевени животни, според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове, според видовете им; и стана така.
  Битие 1:24
 • И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
  Битие 1:26
 • И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.
  Битие 1:27
 • И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.
  Битие 2:7
 • защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.
  Изход 20:11
 • Но попитай сега животните, и те ще те научат, И въздушните птици, и ще ти кажат; Или говори на земята, и тя ще те научи, И морските риби ще ти изявят. От всички тия кой не разбира, Че ръката на Господа е сторила това? -
  Йов 12:7-9
 • Бог гърми чудно с гласа Си, Върши велики дела, които не можем да разбираме;
  Йов 37:5
 • Ето сега речния кон {Еврейски: Веемот.} който съм направил както и тебе; Яде трева като вол. Ето сега, силата му е в чреслата му, И якостта му в мускулите на корема му. Клати опашката си като кедър; Жилите на бедрата му са сплотени. Костите му са като медни цеви; Ребрата му са като железни лостове.
  Йов 40:15-18
 • Север и юг - Ти си ги създал; Тавор и Ермон се радват в името Ти.
  Псалми 89:12
 • Преди да се родят планините, И да си дал съществувание на земята и вселената, От века и до века Ти си Бог.
  Псалми 90:2
 • Изпращаш ли Духа Си, те се създават; И подновяваш лицето на земята.
  Псалми 104:30
 • Нека хвалят името на Господа; Защото Той заповяда, и те се създадоха;
  Псалми 148:5
 • Така казва Бог, Господ, Който е направил небето и го е разпрострял, Който е разстлал земята с произведенията й, Който дава дишане на людете, които са на нея, И дух на тия, които ходят по нея:
  Исая 42:5
 • Аз създавам светлината и творя тъмнината; Правя мир, творя и зло! Аз Господ съм, Който правя всичко това.
  Исая 45:7
 • Аз създадох земята, и сътворих човека на нея; Аз, да! Моите ръце разпростряха небето, Аз дадох заповеди на цялото му множество.
  Исая 45:12
 • Защото така казва Господ, Който сътвори небето, (Твоя Бог, Който създаде земята, направи я, и я утвърди, Който не я сътвори пустиня, но я създаде, за да се населява): Аз съм Господ, и няма друг.
  Исая 45:18
 • Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; И предишните неща няма да се спомнят, Нито ще дойдат на ум.
  Исая 65:17
 • Нямаме ли ние всички един Отец? Не един ли Бог ни е създал? Тогава защо се обхождаме коварно всеки против брата си Та оскверняваме завета направен с бащите ни?
  Малахия 2:10
 • обаче, в началото на създанието, Бог ги е направил мъж и жена.
  Марко 10:6
 • защото през ония дни ще има скръб небивала до сега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава.
  Марко 13:19
 • Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.
  Йоан 1:3
 • Понеже от създанието на света {В изданието от 1940 г. "света" липсва.} това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение. Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха, и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. Затова, според страстите на сърцата им, Бог и ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях, - те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин.
  Римляни 1:20-25
 • Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни като Божии синове. Понеже създанието беше подчинено на немощ {Гръцки: Суетност.}, не своеволно, но чрез Този, Който го подчини, с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението, и ще премине в славната свобода на Божиите чада. Понеже знаем, че цялото създание съвокупно въздиша и се мъчи до сега.
  Римляни 8:19-22
 • понеже мъжът не бе създаден за жената, а жената за мъжа).
  1 Коринтяни 11:9
 • Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
  Ефесяни 2:10
 • понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;
  Колосяни 1:16
 • Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.
  Колосяни 2:8
 • и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал;
  Колосяни 3:10
 • Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth.
  1 Тимотей 4:3
 • и пак: "В началото Ти, Господи, си основал земята, И дело на Твоите ръце е небето;
  Евреи 1:10
 • А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат. Защото поради нея за старовременните добре се свидетелствуваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.
  Евреи 11:1-3
 • Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: Где е обещаното Му пришествие? защото, откак са се поминали бащите ни всичко си стои така както от началото на създанието. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от начало е имало небе и земя сплотена от водата, и всред водата, но пак посредством тях тогавашният свят, потопен от водата загина.
  2 Петрово 3:3-6
 • До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал.
  Откровение 3:14
 • Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш, слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко, и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.
  Откровение 4:11
 • и се закле в живеещия до вечни векове, Който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че не щеше да има вече бавене,
  Откровение 10:6
 • И видях друг ангел че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: Бойте се от Бога, и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.
  Откровение 14:6-7