Господ ще воюва за вас


  • А Моисей каза на людете: Не бойте се; стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес; защото колкото за египтяните, които видяхте днес, няма да ги видите вече до века. Изход 14:13
  • Давидов псалом. Бори се, Господи, с ония, които се борят с мене; Воювай против ония, които воюват против мене. Псалми 35:1
  • Пейте Господу нова песен, защото Той извърши чудесни дела: Неговата десница и Неговата света мишца Му спечелиха победа. Псалми 98:1
  • Кажете на ония, които са с уплашено сърце; Укрепете се! не бойте се! Ето вашият Бог! Възмездието ще дойде с Божие въздаяние: Той ще дойде и ще ви избави. Исая 35:4
  • Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси и въведе в небесното Си царство; Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин. 2 Тимотей 4:18
  • така щото дръзновено казваме: "Господ ми е помощник; няма да се убоя; Какво ще ми стори човек?" Евреи 13:6
  • Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола. 1Йоан 3:8
  • А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт. Откровение 12:11