Честност


  • Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му, Колосяни 3:9
  • Никому не връщайте зло за зло; промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци; Римляни 12:17
  • понеже се грижим за това, което е честно, не само пред Господа, но и пред човеците. 2 Коринтяни 8:21
  • Неточни везни са мерзост Господу; А точни грамове са угодни Нему. Незлобието на справедливите ще ги ръководи, А извратеността на коварните ще ги погуби. Притчи 11:1, 3
  • В престъплението на устните се намира опасна примка, А праведният ще се отърве от затруднение.Който диша истина възвестява правдата, А лъжесвидетелят - измамата. Притчи 12:13, 17
  • Който крие престъпленията си няма да успее, А който ги изповяда и оставя ще намери милост. Притчи 28:13
  • И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Яков 5:16
  • но се отрекохме от тайни и срамотни дела, и не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието слово, но, като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога. 2 Коринтяни 4:2