Честност


 • Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му,
  Колосяни 3:9
 • Никому не връщайте зло за зло; промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци;
  Римляни 12:17
 • понеже се грижим за това, което е честно, не само пред Господа, но и пред човеците.
  2 Коринтяни 8:21
 • Неточни везни са мерзост Господу; А точни грамове са угодни Нему. Незлобието на справедливите ще ги ръководи, А извратеността на коварните ще ги погуби.
  Притчи 11:1, 3
 • В престъплението на устните се намира опасна примка, А праведният ще се отърве от затруднение.Който диша истина възвестява правдата, А лъжесвидетелят - измамата.
  Притчи 12:13, 17
 • Който крие престъпленията си няма да успее, А който ги изповяда и оставя ще намери милост.
  Притчи 28:13
 • И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.
  Яков 5:16
 • но се отрекохме от тайни и срамотни дела, и не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието слово, но, като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога.
  2 Коринтяни 4:2