Mlango 117

Haleluya. Enyi mataifa yote, msifuni Bwana, Enyi watu wote, mhimidini.
2 Maana fadhili zake kwetu sisi ni kuu, Na uaminifu wa Bwana ni wa milele.