Yǐsàiyà以赛亚shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 37

1 Xīxījiā希西家wángtīngjiàn听见jiùsīliè撕裂yīfu衣服shàngjìnleYēhéhuá耶和华dediàn殿
2 Shǐ使jiāzǎijìngshūji书记shěbìngjìsī祭司zhòngdì中的zhǎnglǎo长老dōushàngjiàndeérzi儿子xiānzhī先知Yǐsàiyà以赛亚
3 DuìshuōXīxījiā希西家rúcǐ如此shuōjīnrì今日shìnánlíngrǔ凌辱derìzi日子jiùfùrén妇人jiāngyào将要shēngchǎn生产yīngháiquèméiyǒu没有lìliang力量shēngchǎn生产
4 Huòzhě或者Yēhéhuá耶和华deshéntīngjiàn听见shādehuà的话jiùshì就是zhǔrén主人shùwángdǎfa打发láirǔmà辱骂yǒngshēngshéndehuà的话Yēhéhuá耶和华deshéntīngjiàn听见zhèhuàjiùchìzé斥责gùcǐ故此qiúwéishèngdemínyángshēngdǎogào祷告
5 Xīxījiā希西家wángdechénjiùjiànYǐsàiyà以赛亚
6 Yǐsàiyà以赛亚duìtāmen他们shuōyàozhèyàng这样duìnǐmen你们dezhǔrén主人shuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōtīngjiàn听见shùwángdepúrén仆人xièdú亵渎wǒde我的huàbùyào不要
7 jīngdòng惊动yuánwénzuòshǐ使língjìnrù进入tāde他的xīnyàotīngjiàn听见fēngshēngjiùguīhuíběndì本地shǐ使zàinàli那里dǎozàidāoxià
8 shāhuíqu回去zhèngyùjiàn遇见shùwánggōngdǎ攻打Yuánlái原来zǎotīngjiàn听见shùwángbáyíng拔营líkāi离开
9 shùwángtīngjiàn听见rénlùnshíwángjiāshuōchūlai出来yàozhēngzhànshùwángtīngjiàn听见jiùdǎfa打发shǐzhě使者jiànXīxījiā希西家fēnfù吩咐tāmen他们shuō
10 Nǐmen你们duìYóudà犹大wángXīxījiā希西家rúcǐ如此shuōbùyào不要tīngsuǒyǐkào倚靠deshénhōngshuōlěngjiāozàishùwángdeshǒuzhōng
11 zǒngtīngshuō听说shùzhūwángxiànglièguósuǒxíngdenǎishì乃是jìnxíngmièjué灭绝nándào难道háinéngdejiùma
12 lièsuǒhuǐmiè毁灭dejiùshì就是sǎnlánshǔdediànrénZhèxie这些guódeshéncéngzhěngjiù拯救zhèxie这些guóne
13 dewángěrdewáng西yīnchéngdewángdewángdōuzàinǎli哪里ne
14 Xīxījiā希西家cóngshǐzhě使者shǒulǐ手里jiēguòshūxìn书信láikànwánlejiùshàngYēhéhuá耶和华dediàn殿jiāngshūxìn书信zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前zhǎnkāi展开
15 Xīxījiā希西家xiàngYēhéhuá耶和华dǎogào祷告shuō
16 Zuòzàièrshàngwàn上万jūnzhīYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénawéiyǒushìtiānxià天下wànguódeshéncéngchuàngzào创造tiāndì天地
17 Yēhéhuá耶和华aqiúcè’ěr侧耳értīngYēhéhuá耶和华aqiúzhēngyǎnérkànYàotīng西deyíqiè一切huàshìdǎfa打发shǐzhě使者láirǔmà辱骂yǒngshēngshénde
18 Yēhéhuá耶和华ashùzhūwángguǒrán果然shǐ使lièguólièguózhīdebiànwéihuāngliáng荒凉
19 Jiānglièguódeshénxiàngdōurēngzàihuǒyīnwèi因为běnbúshì不是shénnǎishì乃是rénshǒu人手suǒzàodeshìmùtou木头shítou石头desuǒyǐ所以mièjué灭绝
20 Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénaxiànzài现在qiújiùwǒmen我们tuōlí脱离shùwángdeshǒushǐ使tiānxià天下wànguódū国都zhīdao知道wéiyǒushìYēhéhuá耶和华
21 deérzi儿子Yǐsàiyà以赛亚jiùdǎfa打发rénjiànXīxījiā希西家shuōYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénrúcǐ如此shuōjìrán既然qiúgōngjī攻击shùwáng西
22 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华lùnzhèyàng这样shuōXī’ān锡安dechǔnǚ处女miǎoshìchīxiàolěngdenǚzǐ女子xiàngyáotóu
23 rǔmà辱骂shéixièdú亵渎shéiyángshēngláigāoyǎngōngjī攻击shéinenǎishì乃是gōngjī攻击Yǐsèliè以色列deshèngzhě
24 jièdechénrǔmà辱骂zhǔshuōshuàilǐng率领xǔduō许多zhànchē战车shàngshāndǐng山顶dàonènshēnzhīchǔyàokǎnfá砍伐qízhōng其中gāodà高大dexiāngbǎishù柏树jiāměidesōngshù松树shànggāozhīchǔjìnrù进入féitiándeshùlín树林
25 yǐjīng已经jǐngshuǐyòngjiǎozhǎnggānĀijí埃及deyíqiè一切
26 Yēhéhuá耶和华shuōméiyǒu没有tīngjiàn听见zǎoxiān早先suǒzuòdeshísuǒdemaxiànzài现在jièshǐ使jiāngù坚固chénghuāngfèibiànwéiluànduī
27 Suǒyǐ所以qízhōng其中dejūmín居民lìliang力量shénxiǎojīnghuángxiūkuì羞愧Tāmen他们xiàngyěcǎo野草xiàngqīngcài青菜fángdǐng房顶shàngdecǎoyòutiánjiān田间wèichángchéngdejià
28 zuòxia坐下chūqù出去jìnlái进来xiànglièdōuzhīdao知道
29 Yīnxiànglièyòuyīnkuángàodehuà的话dádào达到ěrzhōngjiùyàoyònggōuzi钩子gōushàngdebízi鼻子jiáohuánfàngzài放在kǒushǐ使cóngyuánzhuǎnhuíqu回去
30 Yǐsèliè以色列rénnǐmen你们yīgè一个zhèngjù证据nǐmen你们jīnnián今年yàochīshēngdemíngnián明年yàochīchángdezhìyú至于hòunián后年nǐmen你们yàogēngzhòng耕种shōugē收割zāizhí栽植pútáoyuán葡萄园chīqízhōng其中deguǒ
31 Yóudà犹大jiāsuǒtáotuō逃脱shèngderéngyàowǎngxiàzhāgēnxiàngshàng向上jiéguǒ结果
32 yǒushèngdemíncónglěngérchūyǒutáotuō逃脱deréncóngxí’ānshān锡安山érláiWànjūnzhīYēhéhuá耶和华derèxīn热心chéngjiù成就zhèshì
33 Suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华lùnshùwángrúcǐ如此shuōbùdé不得láidào来到zhèchéngyěbù也不zàizhèlǐ这里shèjiàn射箭bùdé不得dùnpái盾牌dàochéngqiányěbù也不zhúlěigōngchéng
34 cóngtiáoláicóngtiáohuíqu回去bùdé不得láidào来到zhèchéngZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
35 Yīnwéizìjǐ自己deyuángù缘故yòuwéipúrén仆人Dàwèi大卫deyuángù缘故bǎohù保护zhěngjiù拯救zhèchéng
36 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者chūqù出去zàishùyíngzhōngshāleshíbā十八wànqiānrénQīngzǎo清早yǒurén有人qǐlai起来kàndōushìsǐshī死尸le
37 shùwáng西jiùbáyíng拔营huíqu回去zhùzàiwēi
38 zàitāde他的shénNísī尼斯luòmiàokòubàiérzi儿子deshāyòngdāoshālejiùtáodàodeérzi儿子Yǐsǎ以撒dùnjiēxù接续zuòwáng