Yǐxījié以西结shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 15

1 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
2 Rénapútao葡萄shùbiéyàngshùyǒushénme什么qiángchǔPútao葡萄zhīzhòngshùzhīyǒushénme什么hǎochu好处
3 shàngkěyǐ可以mùliào木料zuòshénme什么gōngyòngkěyǐ可以láizuòdīngzi钉子guàshénme什么mǐnma
4 Kànyǐjīng已经pāozàihuǒzhōngdàngzuò当作cháishāohuǒshāoleliǎngtóuzhōngjiān中间bèishāoleháiyǒu还有gōngyòngma
5 Wánquán完全deshíhòu的时候shàngqiěbùhé不合shénme什么gōngyònghékuàng何况bèihuǒshāohuàiháinénghéhū合乎shénme什么gōngyòngma
6 Suǒyǐ所以zhǔYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōzhòngshùyǐnèi以内depútao葡萄shùzěnyàng怎样shǐ使zàihuǒzhōngdāngcháizhàoyàng照样dàilěngdejūmín居民
7 xiàngtāmen他们biànliǎn变脸Tāmen他们suīcónghuǒzhōngchūlai出来huǒquèyàoshāomiètāmen他们xiàngtāmen他们biànliǎn变脸deshíhòu的时候nǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华
8 shǐ使dehuāngliáng荒凉yīnwèi因为tāmen他们xíngshìgānfànZhèshìzhǔYēhéhuá耶和华shuōde