Ζαχαρίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 10

ΖΗΤΑΤΕ από τον Κύριο βροχή, κατά τον καιρό τής όψιμης βροχής· και ο Κύριος θα κάνει αστραπές, και θα δώσει σ' αυτούς βροχές δυνατές, σε κάθε έναν, βοτάνη στο χωράφι.
2 Επειδή, τα είδωλα μίλησαν ματαιότητα, και οι μάντεις είδαν αναληθείς οράσεις, και μίλησαν μάταια όνειρα· παρηγορούσαν μάταια· γι' αυτό, μετατοπίστηκαν σαν ποίμνιο· ταράχτηκαν, επειδή δεν υπήρχε ποιμένας.
3 Ο θυμός μου άναψε ενάντια στους ποιμένες, και θα τιμωρήσω τούς τράγους· επειδή, ο Κύριος των δυνάμεων επισκέφθηκε το ποίμνιό του, τον οίκο Ιούδα, και τους έκανε σαν ένδοξο άλογό του μέσα σε μάχη.
4 Απ' αυτόν βγήκε η γωνία, απ' αυτόν ο πάσσαλος, απ' αυτόν το πολεμικό τόξο, απ' αυτόν κάθε ηγεμόνας μαζί.
5 Και θα είναι σαν ισχυροί, που καταπατούν τους πολέμιους στον πηλό των δρόμων, μέσα στη μάχη· και θα πολεμήσουν, επειδή ο Κύριος είναι μαζί τους, και οι καβαλάρηδες των αλόγων θα καταντροπιαστούν.
6 Και θα ενισχύσω τον οίκο Ιούδα, και θα σώσω τον οίκο Ιωσήφ, και θα τους επαναφέρω, επειδή τους ελέησα· και θα είναι σαν να μη τους είχα αποβάλει· επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, και θα τους εισακούσω.
7 Και οι Εφραϊμίτες θα είναι σαν ισχυρός, και η καρδιά τους θα χαρεί σαν από κρασί· και τα παιδιά τους θα δουν, και θα χαρούν· η καρδιά τους θα ευφρανθεί στον Κύριο.
8 Θα συρίξω σ' αυτούς, και θα τους συγκεντρώσω· επειδή, εγώ τους λύτρωσα· και θα πληθύνουν όπως είχαν κάποτε πληθύνει.
9 Και θα τους σπείρω ανάμεσα στους λαούς· και θα με θυμηθούν σε απομακρυσμένους τόπους· και θα ζήσουν μαζί με τα παιδιά τους, και θα επιστρέψουν·
10 και θα τους επαναφέρω από τη γη τής Αιγύπτου, και θα τους συγκεντρώσω από την Ασσυρία· και θα τους φέρω στη γη Γαλαάδ και στον Λίβανο· και δεν θα επαρκέσει σ' αυτούς.
11 Και θα περάσει μέσα από τη θάλασσα με θλίψη, και θα πατάξει τα κύματα που είναι στη θάλασσα, και όλα τα βάθη τού ποταμού θα ξεραθούν· και η υπερηφάνεια της Ασσυρίας θα καταβληθεί, και το σκήπτρο τής Αιγύπτου θα αφαιρεθεί.
12 Και θα τους ενισχύσω στον Κύριο· και θα περπατούν στο όνομά του, λέει ο Κύριος.