Ζαχαρίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 3

ΚΑΙ μου έδειξε τον Ιησού, τον μεγάλο ιερέα, να στέκεται μπροστά στον άγγελο του Κυρίου, και ο διάβολος στεκόταν από τα δεξιά του για να του αντισταθεί.
2 Και ο Κύριος είπε στον διάβολο: Διάβολε, θα σε επιτιμήσει ο Κύριος· ναι, θα σε επιτιμήσει ο Κύριος, ο οποίος διάλεξε την Ιερουσαλήμ· δεν είναι αυτός δαυλός αποσπασμένος από τη φωτιά;
3 Και ο Ιησούς ήταν ντυμένος με βρώμικα ιμάτια, και στεκόταν μπροστά στον άγγελο.
4 Και αποκρίθηκε, και είπε σ' αυτούς που στέκονταν μπροστά του, λέγοντας: Αφαιρέστε τα βρώμικα ιμάτιά του· και σ' αυτόν είπε: Δες, αφαίρεσα από σένα την ανομία σου, και θα σε ντύσω με ιμάτια γιορτινά·
5 και είπα: Ας βάλουν καθαρή μίτρα επάνω στο κεφάλι του. Και έβαλαν την καθαρή μίτρα επάνω στο κεφάλι του, και τον έντυσαν με ιμάτια· και ο άγγελος του Κυρίου παραστεκόταν.
6 Και ο άγγελος του Κυρίου διαμαρτυρήθηκε στον Ιησού, λέγοντας:
7 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Αν περπατήσεις στους δρόμους μου, και αν φυλάξεις τις εντολές μου, τότε εσύ θα κρίνεις ακόμα τον οίκο μου, και θα φυλάττεις ακόμα τις αυλές μου, και θα σου δώσω να περπατάς ανάμεσα σ' αυτούς που στέκονται εδώ.
8 Άκου τώρα, Ιησού, μεγάλε ιερέα, εσύ, και οι σύντροφοί σου, που κάθονται μπροστά σου, επειδή αυτοί είναι θαυμάσιοι άνθρωποι· δεδομένου ότι, δες, εγώ θα φέρω έξω τον δούλο μου, τον Βλαστό.
9 Επειδή, δες, η πέτρα που έβαλα μπροστά από τον Ιησού, επάνω σ' αυτή τη μία πέτρα υπάρχουν επτά μάτια· δες, εγώ θα χαράξω το χάραγμά του, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και θα εξαλείψω την ανομία εκείνης τής γης μέσα σε μία ημέρα.
10 Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, θα προσκαλέσετε κάθε ένας τον πλησίον του κάτω από την άμπελό του, και κάτω από τη συκιά του.