Ζαχαρίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 13

ΚΑΤΑ την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ανοιγμένη πηγή στον οίκο τού Δαβίδ, και στους κατοίκους τής Ιερουσαλήμ, για την αμαρτία, και για την ακαθαρσία.
2 Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, θα εξολοθρεύσω τα ονόματα των ειδώλων από τη γη, και δεν θα υπάρχει πλέον ενθύμηση απ' αυτά· κι ακόμα, θα αφαιρέσω από τη γη τούς προφήτες και το ακάθαρτο πνεύμα.
3 Και αν κάποιος ακόμα προφητεύει, τότε ο πατέρας του και η μητέρα του, αυτοί που τον γέννησαν, θα του πουν: Δεν θα ζήσεις· επειδή, μιλάς ψέματα στο όνομα του Κυρίου. Και ο πατέρας του και η μητέρα του, αυτοί που τον γέννησαν, θα τον διατραυματίσουν, όταν προφητεύει.
4 Και κατά την ημέρα εκείνη οι προφήτες θα καταντροπιαστούν, κάθε ένας από την όρασή του, όταν προφητεύει· και δεν θα ντύνονται τρίχινο ένδυμα για να απατούν.
5 Και θα πει: Εγώ δεν είμαι προφήτης· είμαι άνθρωπος γεωργός· επειδή, άνθρωπος με μίσθωσε από τη νιότη μου.
6 Και αν κάποιος τού πει: Τι είναι αυτές οι πληγές στο μέσον των χεριών σου; Θα απαντήσει: Εκείνες, που πληγώθηκα στο σπίτι των φίλων μου.
7 ΡΟΜΦΑΙΑ, ξύπνα ενάντια στον ποιμένα μου, και ενάντια στον άνδρα, τον συνέταιρό μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων· πάταξε τον ποιμένα, και τα πρόβατα θα διασκορπιστούν· θα στρέψω, όμως, το χέρι μου ενάντια στους μικρούς.
8 Και σε ολόκληρη τη γη, λέει ο Κύριος, δύο μέρη θα εξολοθρευτούν μέσα σ' αυτή, και θα εκλείψουν· ενώ το τρίτο θα εναπομείνει σ' αυτή.
9 Κι αυτό το τρίτο θα το περάσω μέσα από φωτιά· και θα τους καθαρίσω, όπως καθαρίζεται το ασήμι, και θα τους δοκιμάσω, όπως δοκιμάζεται το χρυσάφι· αυτοί θα επικαλεστούν το όνομά μου, και εγώ θα τους εισακούσω· θα πω: Αυτός είναι λαός μου· κι αυτοί θα πουν: Ο Κύριος είναι ο Θεός μου.