Ζαχαρίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 9

ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ τού λόγου τού Κυρίου εναντίον τής γης Αδράχ, και της Δαμασκού, της ανάπαυσής του· επειδή, του Κυρίου είναι το να επιβλέπει τούς ανθρώπους, και όλες τις φυλές τού Ισραήλ·
2 ακόμα και ενάντια στην Αιμάθ, που συνορεύει μαζί της, ενάντια στην Τύρο και Σιδώνα, αν και είναι υπερβολικά σοφές.
3 Η Τύρος έκτισε για τον εαυτό της οχύρωμα, και επισώρευσε ασήμι σαν χώμα, και χρυσάφι σαν πηλό των δρόμων.
4 Δέστε, ο Κύριος θα την απογυμνώσει· και θα πατάξει τη δύναμή της μέσα στη θάλασσα· κι αυτή θα καταναλωθεί με φωτιά.
5 Η Ασκάλωνα θα δει, και θα φοβηθεί· και η Γάζα θα λυπηθεί υπερβολικά· και η Ακκαρών, επειδή θα ματαιωθεί η προσδοκία της· και ο βασιλιάς θα απολεστεί από τη Γάζα, και η Ασκάλωνα δεν θα κατοικείται.
6 Και στην Άζωτο θα καθήσει αλλογενής, και θα καθαιρέσω την υπερηφάνεια των Φιλισταίων.
7 Και θα αφαιρέσω το αίμα τους από το στόμα τους, και τα βδελύγματά τους από μέσα από τα δόντια τους· κι αυτός που θα έχει εναπομείνει, θα είναι κι αυτός για τον Θεό μας, και θα είναι στον Ιούδα σαν χιλίαρχος· και η Ακκαρών θα είναι σαν τον Ιεβουσαίο.
8 Και θα στρατοπεδεύσω ολόγυρα από τον οίκο μου ενάντια σε στράτευμα, ενάντια σ' αυτόν που διαβαίνει, και ενάντια σ' αυτόν που επιστρέφει· και εκείνος που καταδυναστεύει δεν θα περάσει πλέον επάνω τους· επειδή, τώρα είδα με τα μάτια μου.
9 Χαίρε υπερβολικά, θυγατέρα Σιών· αλάλαζε, θυγατέρα Ιερουσαλήμ· δες, ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα· αυτός είναι δίκαιος, και σώζει· πράος, και κάθεται επάνω σε γαϊδούρι, και επάνω σε πουλάρι, γιο υποζυγίου.
10 Και θα εξολοθρεύσω την άμαξα από τον Εφραϊμ, και το άλογο από την Ιερουσαλήμ, και θα εξολοθρευτεί το πολεμικό τόξο· κι αυτός θα μιλήσει ειρήνη προς τα έθνη· και η εξουσία του θα είναι από τη μία θάλασσα μέχρι την άλλη θάλασσα, και από τον ποταμό μέχρι τα πέρατα της γης.
11 Και για σένα, για το αίμα τής διαθήκης σου, εγώ έβγαλα τους δεσμίους σου από άνυδρο λάκκο.
12 Επιστρέψτε στο οχύρωμα, δέσμιοι της ελπίδας· ακόμα και σήμερα κηρύττω ότι θα ανταποδώσω σε σένα διπλά.
13 Επειδή, τέντωσα τον Ιούδα στον εαυτό μου σαν τόξο· τέντωσα τον Εφραϊμ δυνατά, και ξεσήκωσα τα παιδιά σου, Σιών, ενάντια στα παιδιά σου, Ελλάδα· και σε έκανα σαν ρομφαία μαχητή.
14 Και ο Κύριος θα φανεί επάνω τους, και το βέλος του θα βγει σαν αστραπή· και ο Κύριος ο Θεός θα σαλπίσει με σάλπιγγα, και θα κινηθεί με ανεμοστρόβιλους του νότου.
15 Ο Κύριος των δυνάμεων θα τους υπερασπίζεται· και θα καταναλώσουν τους ενάντιους, και θα τους καταβάλουν με πέτρες σφενδόνας· και θα πιουν, και θα θορυβήσουν σαν από κρασί· και θα γεμίσουν σαν φιάλη, και σαν τις γωνίες τού θυσιαστηρίου.
16 Και ο Κύριος ο Θεός τους θα τους σώσει εκείνη την ημέρα, όπως το ποίμνιο του λαού του· δεδομένου ότι, σαν πέτρες διαδήματος θα υψωθούν επάνω στη γη του.
17 Επειδή, πόση είναι η αγαθότητά του, και πόση η ωραιότητά του! Το σιτάρι θα κάνει εύθυμους τους νέους, και το γλεύκος τις παρθένους.