Ζαχαρίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 2

Και σήκωσα τα μάτια μου, και είδα, και ξάφνου, ένας άνδρας με σχοινί μέτρησης στο χέρι του·
2 και είπα: Πού πηγαίνεις, εσύ; Και εκείνος μού είπε: Να μετρήσω την Ιερουσαλήμ, για να δω ποιο είναι το πλάτος της, και ποιο είναι το μάκρος της.
3 Και ξάφνου, ο άγγελος που μιλούσε μαζί μου βγήκε έξω, και ένας άλλος άγγελος βγήκε σε συνάντησή του,
4 και του είπε: Τρέξε, μίλησε σ' αυτόν τον νέο, λέγοντας: Η Ιερουσαλήμ θα κατοικηθεί χωρίς τείχη, εξαιτίας τού πλήθους, που θα είναι μέσα σ' αυτή από ανθρώπους και κτήνη·
5 επειδή, εγώ, λέει ο Κύριος, θα είμαι σ' αυτή τείχος φωτιάς ολόγυρα, και θα είμαι για δόξα ανάμεσά της.
6 Ω! Ω! Φεύγετε από τη γη τού βορρά, λέει ο Κύριος· επειδή, σας διασκόρπισα στους τέσσερις ανέμους τού ουρανού, λέει ο Κύριος.
7 Ω! Διασώσου, Σιών, η οποία κατοικείς μαζί με τη θυγατέρα τής Βαβυλώνας.
8 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Ύστερα από τη δόξα με έστειλε στα έθνη, που σας λεηλάτησαν· επειδή, όποιος αγγίζει εσάς, αγγίζει την κόρη τού ματιού του.
9 Επειδή, δέστε, εγώ θα σείσω το χέρι μου ενάντια σ' αυτά, και θα είναι λάφυρο σ' αυτούς που τα δουλεύουν· και θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε.
10 Να νιώθεις ευχαρίστηση, και να ευφραίνεσαι, θυγατέρα Σιών· επειδή, δες, εγώ έρχομαι, και θα κατοικήσω στο μέσον σου, λέει ο Κύριος.
11 Και πολλά έθνη θα ενωθούν μαζί με τον Κύριο κατά την ημέρα εκείνη, και θα είναι λαός μου· και θα κατοικήσω στο μέσον σου, και θα γνωρίσεις ότι ο Κύριος των δυνάμεων με έστειλε σε σένα.
12 Και ο Κύριος θα κληρονομήσει ολοκληρωτικά τον Ιούδα για μερίδα του στην άγια γη, και θα εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ.
13 Σώπα, κάθε σάρκα, μπροστά στον Κύριο· επειδή, σηκώθηκε από την κατοικία τής αγιότητάς του.