0:00
0:00

поглавље 13

Tako otide Avram iz Misira gore na jug, on i žena mu i sve što imaše, takodje i Lot s njim.
2 A beše Avram vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom.
3 I idjaše svojim putevima od juga sve do Vetilja, do mesta gde mu prvo beše šator, izmedju Vetilja i Gaja,
4 Do mesta, gde pre beše načinio žrtvenik; i onde prizva Avram ime Gospodnje.
5 A i Lot koji idjaše s Avramom imaše ovaca i goveda i šatora.
6 I zemlja ne mogaše ih nositi zajedno, jer blago njihovo beše veliko da ne mogoše živeti zajedno,
7 I beše svadja medju pastirima Avramove stoke i pastirima Lotove stoke. A u to vreme živehu Hananeji i Ferezeji u onoj zemlji.
8 Pa Avram reče Lotu: Nemoj da se svadjamo ja i ti, ni moji pastiri i tvoji pastiri; jer smo braća.
9 Nije li ti otvorena cela zemlja? Odeli se od mene. Ako ćeš ti na levo, ja ću na desno; ako li ćeš ti na desno ja ću na levo.
10 Tada Lot podiže oči svoje i sagleda svu ravnicu jordansku, kako celu natapaše reka, beše kao vrt Gospodnji, kao zemlja misirska, sve do Zagora, pre nego Gospod zatre Sodom i Gomor.
11 I Lot izabra sebi svu ravnicu jordansku, i otide Lot na istok; i razdeliše se jedan od drugog:
12 Avram življaše u zemlji hananskoj, a Lot življaše po gradovima u onoj ravnici premeštajući svoje šatore do Sodoma.
13 A ljudi u Sodomu behu nevaljali, i grešahu Gospodu veoma.
14 A Gospod reče Avramu, pošto se Lot odeli od njega: Podigni sada oči svoje, pa pogledaj s mesta gde si na sever i na jug i na istok i na zapad.
15 Jer svu zemlju što vidiš tebi ću dati i semenu tvom do veka.
16 I učiniću da semena tvog bude kao praha na zemlji; ako ko uzmože izbrojati prah na zemlji, moći će izbrojati i seme tvoje.
17 Ustani, i prolazi tu zemlju u dužinu i u širinu; jer ću je tebi dati.
18 I Avram diže šatore, i dodje i naseli se u ravnici mamrijskoj, koja je kod Hevrona, i onde načini žrtvenik Gospodu.