0:00
0:00

поглавље 40

Posle toga dogodi se, te peharnik cara misirskog i hlebar skriviše gospodaru svom, caru misirskom.
2 I Faraon se razgnevi na ta dva dvoranina, na starešinu nad peharnicima i na starešinu nad hlebarima;
3 I baci ih u tamnicu u kući zapovednika stražarskog, gde Josif beše sužanj.
4 A zapovednik stražarski odredi im Josifa da ih služi; i behu dugo u tamnici.
5 I usniše san obojica u jednu noć, svaki po značenju svog sna za sebe, i peharnik i hlebar cara misirskog, koji behu sužnji u tamnici.
6 I sutradan kad dodje Josif k njima, pogleda ih, a oni behu vrlo neveseli.
7 Pa zapita dvorane Faraonove, koji behu sužnji s njim u kući gospodara njegovog, i reče: Što ste danas lica neveselog?
8 A oni mu rekoše: San usnismo obojica, a nema ko da nam kaže šta znače. A Josif im reče: Šta znače, nije li u Boga? Ali pripovedite mi.
9 I starešina nad peharnicima pripovedi san svoj Josifu govoreći: Snih, a preda mnom čokot;
10 I na čokotu behu tri loze, i napupi i procvate, i groždje na njemu uzre;
11 A u ruci mi beše čaša Faraonova, te pobrah zrelo groždje i iscedih ga u čašu Faraonovu, i dodadoh čašu Faraonu.
12 A Josif mu reče: Ovo znači: tri su loze tri dana.
13 Još tri dana, i Faraon brojeći svoje dvorane uzeće i tebe, i opet te postaviti u predjašnju službu, i opet ćeš mu dodavati čašu kao i pre dok si mu bio peharnik.
14 Ali nemoj zaboraviti mene kad budeš u dobru, učini milost i pomeni za me Faraonu, i izvedi me iz ove kuće.
15 Jer su me ukrali iz zemlje jevrejske, a ovde nisam ništa učinio da me bace u ovu jamu.
16 A kad vide starešina nad hlebarima kako lepo kaza san, reče Josifu: i ja snih, a meni na glavi tri kotarice bele;
17 I u najgornjoj kotarici beše svakojakih kolača za Faraona, i ptice jedjahu iz kotarice na mojoj glavi.
18 A Josif odgovori i reče: Ovo znači: tri kotarice tri su dana.
19 Još tri dana, i Faraon brojeći dvorane svoje izbaciće te i obesiće te na vešala, i ptice će jesti s tebe meso.
20 I kad dodje treći dan, to beše dan u koji se rodio Faraon, i učini Faraon gozbu svim slugama svojim, i naidje medju slugama svojim na starešinu nad peharnicima i na starešinu nad hlebarima;
21 I povrati starešinu nad peharnicima u službu da dodaje čašu Faraonu;
22 A starešinu nad hlebarima obesi, kao što kaza Josif.
23 I starešina nad peharnicima ne opomenu se Josifa, nego ga zaboravi.