поглавље 4

Tada Isusa odvede Duh u pustinju da Ga djavo kuša.
2 I postivši se dana četrdeset i noći četrdeset, naposletku ogladne.
3 I pristupi k Njemu kušač i reče: Ako si Sin Božji, reci da kamenje ovo hlebovi postanu.
4 A On odgovori i reče: Pisano je: Ne živi čovek o samom hlebu, no o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih.
5 Tada odvede Ga djavo u sveti grad i postavi Ga navrh crkve;
6 Pa Mu reče: Ako si Sin Božji, skoči dole, jer u pismu stoji da će andjelima svojim zapovediti za tebe, i uzeće te na ruke, da gde ne zapneš za kamen nogom svojom.
7 A Isus reče njemu: Ali i to stoji napisano: Nemoj kušati Gospoda Boga svog.
8 Opet Ga uze djavo i odvede Ga na goru vrlo visoku, i pokaza Mu sva carstva ovog sveta i slavu njihovu;
9 I reče Mu: Sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se.
10 Tada reče njemu Isus: Idi od mene, sotono; jer stoji napisano: Gospodu Bogu svom poklanjaj se i Njemu jedino služi.
11 Tada ostavi Ga djavo, i gle, andjeli pristupiše i služahu Mu.
12 A kad ču Isus da je Jovan predan, otide u Galileju.
13 I ostavivši Nazaret dodje i namesti se u Kapernaumu primorskom na medji Zavulonovoj i Neftalimovoj.
14 Da se zbude šta je rekao Isaija prorok govoreći:
15 Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova, na putu k moru s one strane Jordana, Galileja neznabožačka.
16 Ljudi koji sede u tami, videše videlo veliko, i onima što sede na strani i u senu smrtnom, zasvetli videlo.
17 Otada poče Isus učiti i govoriti: Pokajte se, jer se približi carstvo nebesko.
18 I idući pokraj mora galilejskog vide dva brata, Simona, koji se zove Petar, i Andriju brata njegovog, gde meću mreže u more, jer behu ribari.
19 I reče im: Hajdete za mnom, i učiniću vas lovcima ljudskim.
20 A oni taj čas ostaviše mreže i za Njim otidoše.
21 I otišavši odatle vide druga dva brata, Jakova Zevedejevog, i Jovana brata njegovog, u ladji sa Zevedejem ocem njihovim gde krpe mreže svoje, i pozva ih.
22 A oni taj čas ostaviše ladju i oca svog i za Njim otidoše.
23 I prohodjaše po svoj Galileji Isus učeći po zbornicama njihovim, i propovedajući jevandjelje o carstvu, i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć po ljudima.
24 I otide glas o Njemu po svoj Siriji i privedoše Mu sve bolesne od različnih bolesti i s različnim mukama, i besne, i mesečnjake, i uzete, i isceli ih.
25 I za Njim idjaše naroda mnogo iz Galileje, i iz Deset Gradova, i iz Jerusalima, i Judeje, i ispreko Jordana.