поглавље 28

A po večeru subotnom na osvitak prvog dana nedelje dodje Marija Magdalina i druga Marija da ogledaju grob.
2 I gle, zemlja se zatrese vrlo; jer andjeo Gospodnji sidje s neba, i pristupivši odvali kamen od vrata grobnih i sedjaše na njemu.
3 A lice njegovo beše kao munja, i odelo njegovo kao sneg.
4 I od straha njegovog uzdrhtaše se stražari, i postadoše kao mrtvi.
5 A andjeo odgovarajući reče ženama: Ne bojte se vi; jer znam da Isusa raspetog tražite.
6 Nije ovde: jer ustade kao što je kazao. Hodite da vidite mesto gde je ležao Gospod.
7 Pa idite brže te kažite učenicima Njegovim da je ustao iz mrtvih. I gle, On će pred vama otići u Galileju; tamo ćete Ga videti. Eto ja vam kazah.
8 I izišavši brzo iz groba sa strahom i radosti velikom, potekoše da jave učenicima Njegovim.
9 A kad idjahu da jave učenicima Njegovim, i gle, srete ih Isus govoreći: Zdravo! A one pristupivši uhvatiše se za noge Njegove i pokloniše Mu se.
10 Tada reče im Isus: Ne bojte se; idite te javite braći mojoj neka idu u Galileju; i tamo će me videti.
11 A kad idjahu, gle, neki od stražara dodjoše u grad i javiše glavarima svešteničkim sve što se dogodilo.
12 I oni sastavši se sa starešinama učiniše veće, i dadoše vojnicima dovoljno novaca
13 Govoreći: Kažite: Učenici njegovi dodjoše noću i ukradoše ga kad smo mi spavali.
14 I ako to čuje sudija, mi ćemo njega umiriti, i učiniti da vama ništa ne bude.
15 A oni uzevši novce učiniše kao što su naučeni bili. I razglasi se ova reč po Jevrejima i do danas.
16 A jedanaest učenika otidoše u Galileju u goru kuda im je kazao Isus.
17 I kad Ga videše, pokloniše Mu se; a jedni posumnjaše.
18 I pristupivši Isus reče im govoreći: Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji.
19 Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha,
20 Učeći ih da sve drže što sam vam zapovedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin.