Ιησούς του Ναυή

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Κεφάλαιο 10

ΚΑΙ καθώς ο Αδωνισεδέκ, ο βασιλιάς τής Ιερουσαλήμ, άκουσε ότι ο Ιησούς κυρίευσε τη Γαι, και την εξολόθρευσε, ότι, καθώς έκανε στην Ιεριχώ και στον βασιλιά της, έτσι έκανε και στη Γαι και στον βασιλιά της, και ότι οι κάτοικοι της Γαβαών έκαναν ειρήνη με τον Ισραήλ, και έμειναν ανάμεσά τους,
2 φοβήθηκαν υπερβολικά· επειδή, η Γαβαών ήταν μεγάλη πόλη, σαν μια από τις βασιλικές πόλεις, κι επειδή ήταν μεγαλύτερη από τη Γαι, και όλοι οι άνδρες της ήσαν δυνατοί,
3 Γι' αυτό, ο Αδωνισεδέκ, ο βασιλιάς τής Ιερουσαλήμ, έστειλε στον Ωάμ,τον βασιλιά τής Χεβρών, και στον Πιράμ, τον βασιλιά τής Ιαρμούθ, και στον Ιαφιά, τον βασιλιά τής Λαχείς, και στον Δεβείρ, τον βασιλιά τής Εγλών, λέγοντας:
4 Ανεβείτε σε μένα, και βοηθήστε με, για να πατάξουμε τη Γαβαών· επειδή, έκανε ειρήνη με τον Ιησού, και με τους γιους Ισραήλ.
5 Και αφού συγκεντρώθηκαν οι πέντε βασιλιάδες των Αμορραίων, ο βασιλιάς τής Ιερουσαλήμ, ο βασιλιάς τής Χεβρών, ο βασιλιάς τής Ιαρμούθ, ο βασιλιάς τής Λαχείς, ο βασιλιάς τής Εγλών, ανέβηκαν αυτοί και όλα τα στρατεύματά τους και στρατοπέδευσαν μπροστά από τη Γαβαών, και πολεμούσαν εναντίον της.
6 Και οι Γαβαωνίτες έστειλαν στον Ιησού, στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα, λέγοντας: Μη αποσύρεις το χέρι σου από τους δούλους σου· ανέβα γρήγορα σε μας, και σώσε μας, και βοήθησέ μας· επειδή, συγκεντρώθηκαν εναντίον μας όλοι οι βασιλιάδες των Αμορραίων, που κατοικούν στην ορεινή περιοχή.
7 Και ο Ιησούς ανέβηκε από τα Γάλγαλα, αυτός, και ολόκληρος ο πολεμιστής λαός μαζί του, και όλοι οι δυνατοί πολεμιστές.
8 Και ο Κύριος είπε στον Ιησού: Μη τους φοβηθείς· επειδή, τους παρέδωσα στο χέρι σου· κανένας απ' αυτούς δεν θα σταθεί μπροστά σου.
9 Ήρθε,λοιπόν, ο Ιησούς ξαφνικά καταπάνω τους, αφού ανέβηκε από τα Γάλγαλα κατά τη διάρκεια όλης τής νύχτας.
10 Και ο Κύριος τους κατατρόπωσε μπροστά στον Ισραήλ, και τους πάταξε με μεγάλη σφαγή στη Γαβαών, και τους καταδίωξαν στον δρόμο που ανεβαίνει προς τη Βαιθ-ωρών, και τους κατέκοβαν μέχρι την Αζηκά και μέχρι τη Μακκηδά.
11 Κι ενώ, φεύγοντας από μπροστά από το Ισραήλ, ήσαν στην κατάβαση της Βαιθ-ωρών, ο Κύριος έρριξε από τον ουρανό μεγάλες πέτρες εναντίον τους μέχρι την Αζηκά, και πέθαναν· περισσότεροι ήσαν εκείνοι που πέθαναν από τις πέτρες τού χαλαζιού, παρά όσους οι γιοι Ισραήλ κατέκοψαν με μάχαιρα.
12 Τότε, ο Ιησούς μίλησε στον Κύριο, την ημέρα που ο Κύριος παρέδωσε τους Αμορραίους μπροστά στους γιους Ισραήλ, και είπε μπροστά στον Ισραήλ: Στάσου, ήλιε, επάνω στη Γαβαών, κι εσύ φεγγάρι, επάνω στη φάραγγα Αιαλών.
13 Και ο ήλιος στάθηκε, και το φεγγάρι έμεινε ακίνητο, μέχρις ότου ο λαός εκδικήθηκε τους εχθρούς του. Δεν είναι αυτό γραμμένο στο βιβλίο του Ιασήρ; Και ο ήλιος στάθηκε στο μέσον τού ουρανού, και δεν έσπευσε να δύσει μέχρι μια ολόκληρη ημέρα.
14 Και τέτοια ημέρα δεν υπήρξε ούτε πριν ούτε μετά, ώστε ο Κύριος να ακούσει φωνή ανθρώπου· επειδή, ο Κύριος πολεμούσε υπέρ του Ισραήλ.
15 Και ο Ιησούς επέστρεψε, και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ, στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα.
16 Και οι πέντε βασιλιάδες αυτοί έφυγαν, και κρύφτηκαν σε μια σπηλιά στη Μακκηδά.
17 Και ανήγγειλαν στον Ιησού, λέγοντας: Οι πέντε βασιλιάδες βρέθηκαν κρυμμένοι σε μια σπηλιά στη Μακκηδά.
18 Και ο Ιησούς είπε: Κυλίστε μεγάλες πέτρες στο στόμιο της σπηλιάς, και βάλτε κοντά τους ανθρώπους για να τους φυλάττουν·
19 κι εσείς, μη στέκεστε· καταδιώκετε τους εχθρούς σας, και πατάξτε την οπισθοφυλακή τους· μη τους αφήσετε να μπουν στις πόλεις τους· επειδή, ο Κύριος ο Θεός σας τους παρέδωσε στα χέρια σας.
20 Και αφού ο Ιησούς και οι γιοι Ισραήλ τέλειωσαν να τους φονεύουν με υπερβολικά μεγάλη σφαγή, μέχρις ότου εξολοθρεύτηκαν, οι υπόλοιποι απ' αυτούς, όσοι διασώθηκαν, μπήκαν σε οχυρωμένες πόλεις.
21 Και ολόκληρος ο λαός επέστρεψε στο στρατόπεδο στον Ιησού, στη Μακκηδά, ειρηνικά· κανένας δεν κούνησε τη γλώσσα του ενάντια σε κάποιον από τους γιους Ισραήλ.
22 Και ο Ιησούς είπε: Ανοίξτε το στόμιο της σπηλιάς, και βγάλτε έξω προς εμένα τους πέντε βασιλιάδες εκείνους από τη σπηλιά.
23 Έτσι και έκαναν, και έβγαλαν έξω προς αυτόν τους πέντε εκείνους βασιλιάδες από τη σπηλιά, τον βασιλιά τής Ιερουσαλήμ, τον βασιλιά τής Χεβρών, τον βασιλιά τής Ιαρμούθ, τον βασιλιά τής Λαχείς, τον βασιλιά τής Εγλών.
24 Και αφού έβγαλαν έξω προς τον Ιησού εκείνους τους βασιλιάδες, ο Ιησούς κάλεσε όλους τους άνδρες τού Ισραήλ, και είπε στους αρχηγούς των πολεμιστών, που ήρθαν μαζί του: Πλησιάστε, βάλτε τα πόδια σας επάνω στους λαιμούς αυτών των βασιλιάδων. Και αυτοί πλησίασαν, και έβαλαν τα πόδια τους επάνω στους λαιμούς τους.
25 Και ο Ιησούς τούς είπε: Μη φοβάστε ούτε να δειλιάζετε· γίνεστε ανδρείοι και ενδυναμώνεστε· επειδή, έτσι θα κάνει ο Κύριος σε όλους τους εχθρούς σας, ενάντια στους οποίους μάχεστε.
26 Και ύστερα απ' αυτά, ο Ιησούς τούς πάταξε, και τους θανάτωσε, και τους κρέμασε σε πέντε ξύλα· και κρέμονταν στα ξύλα μέχρι την εσπέρα.
27 Και γύρω στη δύση τού ήλιου, ο Ιησούς πρόσταξε, και τους κατέβασαν από τα ξύλα, και τους έρριξαν στη σπηλιά, όπου είχαν κρυφτεί, και στο στόμιο της σπηλιάς κύλισαν μεγάλες πέτρες, οι οποίες μένουν εκεί μέχρι τη σημερινή ημέρα.
28 Και εκείνη την ημέρα ο Ιησούς κυρίευσε τη Μακκηδά, και πάταξε με μάχαιρα αυτή, και τον βασιλιά της· εξολόθρευσε αυτούς, και όλους τους ανθρώπους, που ήσαν σ' αυτήν· δεν άφησε υπόλοιπο· και στον βασιλιά τής Μακκηδά έκανε, όπως έκανε και στον βασιλιά τής Ιεριχώ.
29 Και ο Ιησούς διάβηκε, και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ, από τη Μακκηδά στη Λιβνά, και πολεμούσε τη Λιβνά.
30 Και ο Κύριος παρέδωσε κι αυτή και τον βασιλιά της στο χέρι τού Ισραήλ· και την πάταξε με μάχαιρα, και όλους τους ανθρώπους, που ήσαν μέσα σ' αυτή· δεν άφησε σ' αυτήν υπόλοιπο· και στον βασιλιά της έκανε, όπως έκανε και στον βασιλιά τής Ιεριχώ.
31 Και ο Ιησούς διάβηκε, και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ, από τη Λιβνά στη Λαχείς, και στρατοπέδευσε απέναντί της, και την πολεμούσε.
32 Και ο Κύριος παρέδωσε τη Λαχείς στο χέρι τού Ισραήλ, και την κυρίευσε τη δεύτερη ημέρα και πάταξε με μάχαιρα αυτή, και όλους τους ανθρώπους, που ήσαν σ' αυτή, σύμφωνα με όσα έκανε στη Λιβνά.
33 Τότε, ο Ωράμ, ο βασιλιάς τής Γεζέρ, ανέβηκε για να βοηθήσει τη Λαχείς· και ο Ιησούς πάταξε αυτόν και τον λαό του, μέχρις ότου δεν του άφησε υπόλοιπο.
34 Και ο Ιησούς διάβηκε, και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ, από τη Λαχείς στην Εγλών, και στρατοπέδευσαν απέναντί της, και την πολεμούσαν·
35 και την κυρίευσαν εκείνη την ημέρα, και την πάταξαν με μάχαιρα· και εξολόθρευσε εκείνη την ημέρα όλους τους ανθρώπους που ήσαν σ' αυτή, σύμφωνα με όλα όσα έκανε στη Λαχείς.
36 Και ο Ιησούς ανέβηκε, και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ, από την Εγλών στη Χεβρών, και την πολεμούσαν·
37 και την κυρίευσαν, και πάταξαν με μάχαιρα αυτή, τον βασιλιά της, και όλες τις πόλεις της, και όλους τους ανθρώπους, που ήσαν μέσα σ' αυτή· και δεν άφησε υπόλοιπο· σύμφωνα με όλα όσα έκανε στην Εγλών· και εξολόθρευσε αυτή, και όλους τους ανθρώπους που ήσαν μέσα σ' αυτή.
38 Και ο Ιησούς στράφηκε, και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ, στη Δεβείρ, και την πολεμούσε·
39 και κυρίευσε αυτή, και τον βασιλιά της, και όλες τις πόλεις της· και τους πάταξε με στόμα μάχαιρας, και εξολόθρευσε όλους τους ανθρώπους, που ήσαν μέσα σ' αυτή· δεν άφησε υπόλοιπο· όπως έκανε στη Χεβρών, έτσι έκανε και στη Δεβείρ και στον βασιλιά της· και όπως έκανε στη Λιβνά και στον βασιλιά της.
40 Μ' αυτό τον τρόπο ο Ιησούς πάταξε ολόκληρη την ορεινή γη, και τη μεσημβρινή, και την πεδινή, και την Ασδώθ, και όλους τούς βασιλιάδες τους· δεν άφησε υπόλοιπο, αλλά εξολόθρευσε κάθε τι που είχε πνοή, καθώς ο Κύριος, ο Θεός τού Ισραήλ, είχε προστάξει.
41 Και ο Ιησούς τούς πάταξε από την Κάδης-βαρνή μέχρι τη Γάζα, και ολόκληρη τη γη Γεσέν, μέχρι τη Γαβαών.
42 Και όλους αυτούς τους βασιλιάδες και τη γη τους ο Ιησούς κυρίευσε μεμιάς, επειδή ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ πολεμούσε υπέρ του Ισραήλ.
43 Και ο Ιησούς επέστρεψε στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα, και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ.