Ιησούς του Ναυή

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Κεφάλαιο 22

ΤΟΤΕ, ο Ιησούς συγκάλεσε τους Ρουβηνίτες, και τους Γαδίτες, και το μισό τής φυλής τού Μανασσή,
2 και τους είπε: Εσείς τηρήσατε όλα όσα ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου, σας πρόσταξε, και υπακούσατε στη φωνή μου, σύμφωνα με όσα εγώ σας πρόσταξα·
3 δεν εγκαταλείψατε τους αδελφούς σας τις πολλές αυτές ημέρες, μέχρι σήμερα, αλλά τηρήσατε εντελώς την εντολή τού Κυρίου του Θεού σας·
4 και τώρα, ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε ανάπαυση στους αδελφούς σας, καθώς υποσχέθηκε σ' αυτούς· τώρα, λοιπόν, επιστρέψτε, και πηγαίνετε στα σπίτια σας, στη γη τής ιδιοκτησίας σας, που ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου σάς έδωσε στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη·
5 προσέχετε τώρα, όμως, υπερβολικά στο να εκτελείτε τις εντολές και τον νόμο, που ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου σάς πρόσταξε, να αγαπάτε τον Κύριο τον Θεό σας, και να περπατάτε σε όλους τους δρόμους του, και να τηρείτε τις εντολές του, και να είστε προσηλωμένοι σ' αυτόν, και να τον λατρεύετε με ολόκληρη την καρδιά σας, και με ολόκληρη την ψυχή σας.
6 Και ο Ιησούς τούς ευλόγησε, και τους απέλυσε· και πήγαν στα σπίτια τους.
7 Και στο μεν μισό τής φυλής τού Μανασσή ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στη Βασάν· στο άλλο μισό αυτής της φυλής, όμως, ο Ιησούς έδωσε κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τους, από την εδώ πλευρά τού Ιορδάνη, δυτικά. Και όταν ο Ιησούς τούς έστειλε στα σπίτια τους, τους ευλόγησε·
8 και μίλησε σ' αυτούς ως εξής: Επιστρέψτε με πολλά πλούτη στα σπίτια σας, και με υπερβολικά πολλά κτήνη, με ασήμι και με χρυσάφι, και με χαλκό, και με σίδερο, και με ιμάτια, υπερβολικά πολλά, μοιραστείτε τα λάφυρα των εχθρών σας με τους αδελφούς σας.
9 Και οι γιοι τού Ρουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, και το μισό τής φυλής τού Μανασσή, στράφηκαν, και αναχώρησαν από τους γιους Ισραήλ, από τη Σηλώ, που είναι στη γη Χαναάν, για να πάνε στη γη Γαλαάδ, στη γη της ιδιοκτησίας τους, την οποία κληρονόμησαν σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου διαμέσου του Μωυσή.
10 Και όταν ήρθαν στα μέρη γύρω από τον Ιορδάνη, που είναι μέσα στη γη Χαναάν, οι γιοι τού Ρουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, και η μισή φυλή τού Μανασσή, οικοδόμησαν εκεί ένα θυσιαστήριο κοντά στον Ιορδάνη, ένα θυσιαστήριο μεγάλο σε μέγεθος.
11 Και οι γιοι Ισραήλ άκουσαν να λέγεται: Δέστε, οι γιοι τού Ρουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, και το μισό τής φυλής τού Μανασσή, οικοδόμησαν θυσιαστήριο κατάντικρυ στη γη Χαναάν, στα μέρη ολόγυρα στον Ιορδάνη, προς τη διάβαση των γιων Ισραήλ.
12 Και όταν οι γιοι Ισραήλ το άκουσαν, συγκεντρώθηκε ολόκληρη η συναγωγή των γιων Ισραήλ στη Σηλώ, για να ανέβουν να πολεμήσουν εναντίον τους.
13 Και οι γιοι Ισραήλ έστειλαν στους γιους τού Ρουβήν, και στους γιους τού Γαδ, και στο μισό τής φυλής τού Μανασσή, στη γη Γαλαάδ, τον Φινεές, γιο τού Ελεάζαρ, τον ιερέα,
14 και μαζί του δέκα άρχοντες, από έναν άρχοντα, αρχηγό πατριών, ανά φυλή τού Ισραήλ, και κάθε ένας ήταν ο πρώτος τής οικογένειας των πατέρων του, επάνω στις χιλιάδες τού Ισραήλ.
15 Και πήγαν στους γιους τού Ρουβήν, και στους γιους τού Γαδ, και στο μισό τής φυλής τού Μανασσή, στη γη Γαλαάδ, και τους μίλησαν, λέγοντας:
16 Αυτά λέει ολόκληρη η συναγωγή τού Κυρίου· ποια είναι αυτή η ανομία, που πράξατε ενάντια στον Θεό τού Ισραήλ, ώστε να απομακρυνθείτε σήμερα από τον Κύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για σας, για να αποστατήσετε σήμερα από τον Κύριο;
17 Μικρό στάθηκε το αμάρτημά μας στη Φεγώρ, από το οποίο δεν καθαριστήκαμε μέχρι σήμερα, και έγινε πληγή στη συναγωγή τού Κυρίου,
18 κι εσείς σήμερα θα αποστατήσετε από τον Κύριο; Βέβαια, αν εσείς αποστατήσετε σήμερα από τον Κύριο, αύριο θα οργιστεί ενάντια σε ολόκληρη τη συναγωγή τού Ισραήλ.
19 Αν η γη τής ιδιοκτησίας σας είναι ακάθαρτη, διαβείτε στη γη τής ιδιοκτησίας τού Κυρίου, όπου κατοικεί η σκηνή τού Κυρίου, και πάρτε ιδιοκτησία ανάμεσά μας· και μη αποστατήσετε από τον Κύριο ούτε να αποστατήσετε από μας, οικοδομώντας για σας θυσιαστήριο εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου τού Θεού μας.
20 Δεν έπραξε ανομία στο ανάθεμα ο Αχάν, ο γιος τού Ζερά, και έπεσε οργή επάνω σε ολόκληρη τη συναγωγή τού Ισραήλ; Και ο άνθρωπος εκείνος δεν αφανίστηκε μόνος του στην ανομία του.
21 Τότε, αποκρίθηκαν οι γιοι τού Ρουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, και το μισό τής φυλής τού Μανασσή, και είπαν στους αρχηγούς των χιλιάδων τού Ισραήλ:
22 Ο ισχυρός Θεός, ο Κύριος, ο ισχυρός Θεός, ο Κύριος, αυτός ξέρει και ο Ισραήλ αυτός θα γνωρίσει· αν το κάναμε αυτό για αποστασία ή αν για ανομία, ενάντια στον Κύριο, μη μας λυτρώσεις αυτή την ημέρα.
23 Αν οικοδομήσαμε για μας θυσιαστήριο για να αποχωριστούμε από τον Κύριο ή αν για να προσφέρουμε επάνω σ' αυτό ολοκαύτωμα ή προσφορές ή αν για να προσφέρουμε επάνω σ' αυτό ειρηνικές θυσίες, αυτός ο Κύριος ας το εκζητήσει.
24 Και αν δεν το κάναμε μάλλον από φόβο αυτού του πράγματος, λέγοντας: Αύριο τα παιδιά σας μπορούν να πουν στα παιδιά μας, τα εξής: Τι έχετε εσείς να κάνετε με τον Κύριο, τον Θεό τού Ισραήλ;
25 Επειδή, ο Κύριος έβαλε τον Ιορδάνη ως όριο ανάμεσα σε μας και σε σας, γιοι τού Ρουβήν και γιοι τού Γαδ· δεν έχετε μέρος μαζί με τον Κύριο· και οι γιοι σας κάνουν τους γιους μας να σταματήσουν από το να φοβούνται τον Κύριο.
26 Γι' αυτό, είπαμε: Ας επιχειρήσουμε τώρα να οικοδομήσουμε για μας το θυσιαστήριο· όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία
27 αλλά, για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μας, και σε σας, και ανάμεσα στις γενεές μας, ύστερα από μας, ότι εμείς κάνουμε τη λατρεία τού Κυρίου μπροστά του με τα ολοκαυτώματά μας, και με τις θυσίες μας, και με τις ειρηνικές προσφορές μας· για να μη πουν αύριο τα παιδιά σας στα παιδιά μας: Εσείς δεν έχετε μέρος με τον Κύριο.
28 Γι' αυτό, είπαμε: Αν τύχει να μιλήσουν έτσι σε μας ή στις γενεές μας αύριο, τότε θα αποκριθούμε. Κοιτάξτε, το ομοίωμα τού θυσιαστηρίου του Κυρίου, που οικοδόμησαν οι πατέρες μας, όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία, αλλά για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μας και σε σας.
29 Μη γένοιτο να αποστατήσουμε από τον Κύριο, και να αποχωριστούμε σήμερα από τον Κύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για ολοκαύτωμα, για προσφορές, και για θυσία, εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου τού Θεού μας, που είναι μπροστά στη σκηνή του.
30 Και όταν ο Φινεές, ο ιερέας, και οι άρχοντες της συναγωγής, και οι αρχηγοί των χιλιάδων τού Ισραήλ, που ήσαν μαζί του, άκουσαν τα λόγια, που οι γιοι Ρουβήν, και οι γιοι Γαδ, και οι γιοι Μανασσή μίλησαν, ευχαριστήθηκαν.
31 Και ο Φινεές, ο γιος τού Ελεάζαρ, ο ιερέας, είπε στους γιους τού Ρουβήν, και στους γιους τού Γαδ, και στους γιους τού Μανασσή. Σήμερα γνωρίσαμε ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, επειδή δεν πράξατε την ανομία αυτή ενάντια στον Κύριο· τώρα, λυτρώσατε τους γιους Ισραήλ από το χέρι τού Κυρίου.
32 Και γύρισε ο Φινεές, ο γιος τού Ελεάζαρ, ο ιερέας, και οι άρχοντες από τους γιους τού Ρουβήν, και από τους γιους τού Γαδ, από τη γη Γαλαάδ, στη γη Χαναάν, στους γιους Ισραήλ, και έφεραν σ' αυτούς απόκριση.
33 Και το πράγμα άρεσε στους γιους Ισραήλ· και οι γιοι Ισραήλ ευλόγησαν τον Θεό, και δεν είπαν να ανέβουν ξανά εναντίον τους σε μάχη, για να αφανίσουν τη γη, όπου κατοικούσαν οι γιοι τού Ρουβήν και οι γιοι τού Γαδ.
34 Και οι γιοι τού Ρουβήν και οι γιοι τού Γαδ ονόμασαν το θυσιαστήριο Εδ: Επειδή, είπαν, αυτό θα είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μας, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός.