Ιησούς του Ναυή

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Κεφάλαιο 16

ΚΑΙ ο κλήρος των γιων τού Ιωσήφ έπεσε από τον Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ, μέχρι τα νερά τής Ιεριχώ, ανατολικά, προς την έρημο, που ανεβαίνει από την Ιεριχώ, μέσα από το βουνό Βαιθήλ,
2 και εκτείνεται από τη Βαιθήλ μέχρι τη Λουζ, και περνάει μέσα από τα όρια του Αρχί-αταρώθ,
3 και κατεβαίνει από δυσμάς στα όρια του Ιαφλαιτί, μέχρι τα όρια της κάτω Βαιθ-ωρών, και μέχρι τη Γεζέρ, και βγαίνει στη θάλασσα.
4 Και πήραν την κληρονομιά τους, οι γιοι τού Ιωσήφ, ο Μανασσής και ο Εφραϊμ.
5 Και τα όρια των γιων τού Εφραϊμ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν τα εξής: Τα όρια της κληρονομιάς τους προς το ανατολικό μέρος ήσαν η Αταρώθ-αδάρ, μέχρι την άνω Βαιθ-ωρών·
6 και τα όρια εκτείνονταν προς τη θάλασσα, στη Μιχμεθά προς το βορινό μέρος· και τα όρια γύριζαν κατά το ανατολικό μέρος μέχρι την Ταανάθ-σηλώ, και από εκεί διάβαιναν προς τα ανατολικά στην Ιανωχά·
7 και κατέβαιναν από την Ιανωχά στην Αταρώθ, και στη Νααράθ, και έρχονταν στην Ιεριχώ, και έβγαιναν στον Ιορδάνη·
8 τα όρια εξακολουθούσαν από τη Θαπφουά προς δυσμάς, μέχρι τον χείμαρρο Κανά, και το όριό τους ήταν η θάλασσα. Αυτή είναι η κληρονομιά της φυλής των γιων Εφραϊμ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
9 Υπήρχαν και πόλεις χωρισμένες για τους γιους τού Εφραϊμ ανάμεσα στην κληρονομιά των γιων τού Μανασσή, όλες οι πόλεις και οι κωμοπόλεις τους.
10 Και δεν έδιωξαν τους Χαναναίους, που κατοικούσαν στη Γεζέρ· αλλά, οι Χαναναίοι κατοικούν ανάμεσα στους Εφραϊμίτες μέχρι τη σημερινή ημέρα, και έγιναν δούλοι υποτελείς.