Ιησούς του Ναυή

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Κεφάλαιο 4

ΚΑΙ αφού ολόκληρος ο λαός τελείωσε να διαβαίνει τον Ιορδάνη, ο Κύριος είπε στον Ιησού, λέγοντας:
2 Πάρτε για τον εαυτό σας 12 άνδρες από τον λαό, από έναν άνδρα ανά φυλή,
3 και πρόσταξέ τους, λέγοντας, Πάρτε από εδώ, μέσα από τον Ιορδάνη, από τον τόπο όπου τα πόδια των ιερέων στάθηκαν σταθερά, 12 πέτρες· και θα τις μεταφέρετε μαζί σας, και θα τις βάλετε στον τόπο, όπου θα στρατοπεδεύσετε αυτή τη νύχτα.
4 Τότε, ο Ιησούς προσκάλεσε τους 12 άνδρες, που είχε διορίσει από τους γιους Ισραήλ, από έναν άνδρα ανά φυλή·
5 και ο Ιησούς τούς είπε: Διαβείτε μπροστά από την κιβωτό τού Κυρίου τού Θεού σας στο μέσον τού Ιορδάνη, και σηκώστε ο καθένας από σας μία πέτρα επάνω στους ώμους του, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών των γιων Ισραήλ·
6 για να είναι αυτό ως σημείο μεταξύ σας· ώστε, όταν οι γιοι σας στο μέλλον ρωτούν, λέγοντας: Τι σημαίνουν σε σας αυτές οι πέτρες;
7 Τότε, θα τους απαντάτε: Ότι τα νερά τού Ιορδάνη κόπηκαν μπροστά από την κιβωτό τής διαθήκης τού Κυρίου· όταν διάβαινε τον Ιορδάνη, τα νερά τού Ιορδάνη κόπηκαν· και οι πέτρες αυτές θα είναι στους γιους Ισραήλ για παντοτινή υπόμνηση.
8 Έτσι και έκαναν οι γιοι Ισραήλ, καθώς ο Ιησούς πρόσταξε σ' αυτούς· και πήραν 12 πέτρες μέσα από τον Ιορδάνη, όπως ο Κύριος είχε πει στον Ιησού, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών των γιων Ισραήλ, και τις μετέφεραν μαζί τους στον τόπο όπου κατέλυσαν, κι εκεί τις έβαλαν.
9 Και ο Ιησούς έστησε άλλες 12 πέτρες στο μέσον τού Ιορδάνη, στον τόπο όπου στάθηκαν τα πόδια των ιερέων, που βάσταζαν την κιβωτό τής διαθήκης· (κι εκεί είναι μέχρι σήμερα).
10 Και οι ιερείς, που βάσταζαν την κιβωτό στέκονταν στο μέσον τού Ιορδάνη, μέχρις ότου τελείωσαν όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Ιησού για να πει στον λαό, σύμφωνα με όλα όσα ο Μωυσής πρόσταξε στον Ιησού· και ο λαός έσπευσε και διάβηκε.
11 Και αφού ολόκληρος ο λαός τελείωσε διαβαίνοντας, διάβηκε και η κιβωτός τού Κυρίου, και οι ιερείς, μπροστά από τον λαό.
12 Και οι γιοι τού Ρουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, και το μισό τής φυλής τού Μανασσή, διάβηκαν οπλισμένοι μπροστά από τους γιους Ισραήλ, όπως τους είχε πει ο Μωυσής.
13 Μέχρι 40.000 οπλισμένοι διάβηκαν μπροστά από τον Κύριο σε πόλεμο, στις πεδιάδες τής Ιεριχώ.
14 Εκείνη την ημέρα ο Κύριος ύψωσε τον Ιησού μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ· και τον φοβόνταν, όπως φοβόνταν τον Μωυσή, όλες τις ημέρες τής ζωής του.
15 Και ο Κύριος είπε στον Ιησού τα εξής:
16 Πρόσταξε τους ιερείς, που βαστάζουν την κιβωτό τού μαρτυρίου, να ανέβουν από τον Ιορδάνη.
17 Και ο Ιησούς πρόσταξε τους ιερείς, λέγοντας: Ανεβείτε από τον Ιορδάνη.
18 Και αφού οι ιερείς, που βάσταζαν την κιβωτό τής διαθήκης τού Κυρίου, ανέβηκαν από το μέσον τού Ιορδάνη, και τα πέλματα των ποδιών των ιερέων πάτησαν επάνω στην ξηρά, τα νερά τού Ιορδάνη επέστρεψαν στον τόπο τους, και πλημμύρισαν όλες τις όχθες του, όπως και πρώτα.
19 Και ο λαός ανέβηκε από τον Ιορδάνη τη δέκατη του πρώτου μήνα, και στρατοπέδευσε στα Γάλγαλα, προς το ανατολικό μέρος τής Ιεριχώ.
20 Και τις 12 εκείνες πέτρες, που πήραν από τον Ιορδάνη, ο Ιησούς τις έστησε στα Γάλγαλα.
21 Και είπε στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: Όταν στο μέλλον οι γιοι σας ρωτούν τους πατέρες τους, λέγοντας. Τι σημαίνουν αυτές οι πέτρες;
22 Τότε, θα αναγγείλετε στους γιους σας τα εξής: Ο Ισραήλ διάβηκε αυτόν τον Ιορδάνη ωσάν διαμέσου ξηράς·
23 επειδή, ο Κύριος ο Θεός σας αποξέρανε τα νερά τού Ιορδάνη μπροστά σας, μέχρις ότου διαβήκατε, όπως έκανε ο Κύριος ο Θεός σας στην Ερυθρά Θάλασσα, που την αποξέρανε μπροστά μας, μέχρις ότου διαβήκαμε·
24 για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί τής γης το χέρι τού Κυρίου, ότι είναι δυνατό· για να φοβάστε πάντοτε τον Κύριο τον Θεό σας.