1 Χρονικών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Κεφάλαιο 22

Τότε, ο Δαβίδ είπε: Αυτός είναι ο οίκος τού Κυρίου τού Θεού, κι αυτό είναι το θυσιαστήριο της ολοκαύτωσης του Ισραήλ.
2 Και ο Δαβίδ πρόσταξε να συγκεντρώσουν τους ξένους, που ήσαν στη γη τού Ισραήλ· και όρισε λιθοτόμους για να λατομήσουν ξυστές πέτρες, για την οικοδομή τού οίκου τού Θεού.
3 Ο Δαβίδ ετοίμασε και πολύ σίδερο, για καρφιά των κουφωμάτων των πυλών, και για τις ενώσεις· και άφθονον, αζύγιστον χαλκό·
4 και κέδρινα ξύλα, αναρίθμητα. Επειδή, οι Σιδώνιοι και οι Τύριοι έφερναν στον Δαβίδ άφθονα κέδρινα ξύλα.
5 Και ο Δαβίδ είπε: Ο Σολομώντας, ο γιος μου, είναι νέος και απαλός· και ο οίκος που πρόκειται να οικοδομηθεί στον Κύριο πρέπει να είναι στο έπακρον μεγαλοπρεπής, ονομαστός και ένδοξος σε ολόκληρη την οικουμένη· θα κάνω, λοιπόν, γι' αυτόν προετοιμασία. Και ο Δαβίδ έκανε προετοιμασία με άφθονο υλικό πριν από τον θάνατό του.
6 Τότε, κάλεσε τον Σολομώντα, τον γιο του, και τον πρόσταξε να οικοδομήσει οίκο στον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ.
7 Και ο Δαβίδ είπε στον Σολομώντα: Γιε μου, εγώ μεν επιθύμησα στην καρδιά μου να οικοδομήσω οίκο στο όνομα τού Κυρίου τού Θεού μου·
8 όμως, έγινε λόγος του Κυρίου σε μένα, λέγοντας: Έχυσες πολύ αίμα, και έκανες μεγάλους πολέμους· δεν θα οικοδομήσεις οίκο στο όνομά μου, επειδή, έχυσες επάνω στη γη πολλά αίματα μπροστά μου·
9 δες, θα γεννηθεί σε σένα γιος, που θα είναι άνδρας ανάπαυσης· και θα τον αναπαύσω από όλους τους εχθρούς του, ολόγυρα· επειδή, το όνομά του θα είναι Σολομώντας, και στις ημέρες του θα δώσω ειρήνη και ησυχία στον Ισραήλ·
10 αυτός θα οικοδομήσει οίκο στο όνομά μου· κι αυτός θα είναι σε μένα γιος, κι εγώ θα είμαι σ' αυτόν πατέρας· και θα στερεώσω τον θρόνο τής βασιλείας του επάνω στον Ισραήλ μέχρι τον αιώνα.
11 Τώρα, γιε μου, ο Κύριος ας είναι μαζί σου, και να ευοδώνεσαι, και να οικοδομήσεις τον οίκο τού Κυρίου τού Θεού σου, καθώς μίλησε για σένα.
12 Μόνον, ο Κύριος να σου δώσει σοφία και σύνεση, και να σε θέσει επάνω στον Ισραήλ, για να τηρείς τον νόμο τού Κυρίου τού Θεού σου.
13 Τότε θα ευοδωθείς, αν προσέχεις να εκπληρώνεις τα διατάγματα και τις κρίσεις, που ο Κύριος είχε προστάξει στον Μωυσή για τον Ισραήλ· να ενδυναμώνεσαι, και να γίνεσαι ανδρείος· μη φοβάσαι, και μη πτοηθείς.
14 Και δες, εγώ σύμφωνα με τη φτώχεια μου ετοίμασα για τον οίκο τού Κυρίου 100.000 τάλαντα χρυσάφι, και 1.000.000 τάλαντα ασήμι· χαλκό, μάλιστα, και σίδερο αζύγιστον, επειδή είναι άφθονος· ετοίμασα, ακόμα, και ξύλα και πέτρες· κι εσύ πρόσθεσε σ' αυτά.
15 Έχεις και εργάτες πληθώρα, λιθοτόμους, και κτίστες, και ξυλουργούς, και σοφούς κάθε είδους, για κάθε έργο.
16 Για το χρυσάφι, το ασήμι, και τον χαλκό, και τον σίδηρο, δεν υπάρχει αριθμός. Σήκω, και πράξε· και ο Κύριος ας είναι μαζί σου!
17 Και ο Δαβίδ πρόσταξε ακόμα σε όλους τούς άρχοντες του Ισραήλ να βοηθήσουν τον Σολομώντα, τον γιο του, λέγοντας:
18 Δεν είναι μαζί σας ο Κύριος ο Θεός σας, και δεν σας έδωσε ανάπαυση από παντού; Επειδή, παρέδωσε στο χέρι μου όλους όσους κατοικούν τη γη· και η γη υποτάχθηκε μπροστά στον Κύριο, και μπροστά στον λαό του.
19 Δώστε, λοιπόν, την καρδιά σας και την ψυχή σας στο να ζητάτε τον Κύριο τον Θεό σας· και σηκωθείτε, και οικοδομήστε το αγιαστήριο του Κυρίου τού Θεού, για να φέρετε την κιβωτό τής διαθήκης τού Κυρίου, και τα άγια σκεύη τού Θεού, στον οίκο, που πρόκειται να οικοδομηθεί στο όνομα του Κυρίου.