Kapitel 128

En vallfartssång.

Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.
2 Ja, av dina händers arbete får du njuta frukten; säll är du, och väl dig!
3 Lik ett fruktsamt vinträd varder din hustru, därinne i ditt hus, lika olivtelningar dina barn, omkring ditt bord.
4 Ty se, så varder den man välsignad, som fruktar HERREN.
5 HERREN välsigne dig från Sion; må du få se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar,
6 och må du få se barn av dina barn. Frid över Israel!